בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

הלכות ברכת האילנות

undefined

בית מדרש ג. אסף

ניסן תשע"ד
2 דק' קריאה
לברכת האילנות בנוסח עדות המזרח
לברכת האילנות בנוסח אשכנז

עיקרי ההלכות
א. ברכת האילנות - לכתחילה יברך על ראיית פרחים של שני עצי פרי. בדיעבד, אם בירך על פרחים של עץ סרק יצא.
ב. יש להתכונן לליל הסדר באופן שהילדים יוכלו להיות שותפים בו ולא יירדמו.
ג. על שלחן הסדר יש לערוך את הכלים הנאים ביותר, זכר ליציאת מצרים שהוציאנו ה' ברכוש גדול.

א. ברכת האילנות
פעם בשנה אנו זוכים לברך את 'ברכת האילנות'.
מקור החיוב הוא מהגמרא במסכת ברכות שם שנינו, " א"ר יהודה האי מאן דנפיק ביומי ניסן וחזי אילני דקא מלבלבי אומר ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות טובות ואילנות טובות להתנאות בהן בני אדם"1.
להלן כמה פרטי הלכות בברכה זו:
א. נחלקו הפוסקים האם יש לברך דווקא על פרחים ולא על פירות, או שניתן לברך גם על פירות. הכרעת המשנה ברורה היא שניתן לברך כל זמן שהפירות עדיין קטנים2.
ב. זמן הברכה כפי שכתוב בגמרא הוא בחודש ניסן. אך יש סוברים שאין הקפדה דווקא על ניסן, אלא בכל חודש בו רואה פרח יכול לברך (ובלבד שיברך רק פעם אחת בשנה)3.
ג. לכתחילה יש לברך דווקא על עץ פרי. בדיעבד אם בירך על סרק, לדעת 'שבט הלוי' יצא ולא יברך שוב4.
ד. נחלקו הפוסקים האם יש לברך דווקא בראיית שני אילנות, או שמברכים גם על אילן אחד ושני אילנות זה הידור5.

ב. ההכנות לליל הסדר
הכנות רבות מתקיימות לקראת חג הפסח: ניקיונות, בדיקת חמץ, אפיית מצות ועוד.
בהלכה אנו מוצאים התייחסות מיוחדת להכנות ל'ליל הסדר'.
א. יש לערוך את שלחן החג מבעוד יום, על מנת שמיד כשחוזרים מהתפילה יתחילו את הסדר6.
ב. יש לערוך את השלחן בכלים הנאים ביותר, זכר ליציאת מצרים שנתן לנו הקב"ה כסף וזהב וכלים נאים ממצרים7.
ג. מאחר ועיקר המצווה היא 'והגדת לבנך', צריך למצוא דרכים לגרום לילדים להישאר ערים: שינת צהריים, זריזות בתחילת הסדר8, שינויים שונים שיעוררו סקרנות9, חלוקת הפתעות10 וכדומה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il