בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש להצלחת

עם ישראל

מדיני הסבה וארבע כוסות

undefined

בית מדרש ג. אסף

ניסן תשע"ד
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א. אבל תוך י"ב חודש צריך להסב בשינוי. איטר יד חייב גם הוא בהסבה.
ב. יש נשים שנהגו להסב ויש שלא. לשני המנהגים סמך בהלכה.
ג. את ארבעת הכוסות יש לשתות 'על הסדר', לכן יש להקפיד לכתחילה לשמוע את כל ההגדה ורק אחר כך לשתות כוס שנייה.

א. מדיני הסבה
אחד השינויים שאנו עושים בליל הסדר הוא אכילה ושתייה בהסבה, להראות בזה אות לחירותנו.
למרות שכיום אין דרך בני חורין להסב, לדעת רוב הראשונים החיוב עומד בעינו. זאת בניגוד לדעת הראב"ן והראבי"ה שסוברים שמאחר וכיום אין דרך בני חורין להסב, אין חיוב הסבה בליל הסדר.
להלכה, פסק השו"ע כדעת רוב הראשונים. ורמ"א לא דחה לגמרי את שיטת הראבי"ה, וסמך עליו במספר מקרים (לדוגמא בדין הסבה לנשים המבואר להלן)1.
מספר דינים בהלכות הסבה:
א. אבל תוך י"ב חודש, צריך להסב בשינוי, דהיינו שלא יסב על מיטה מכובדת אלא רק ישען על שמאלו2.
ב. איטר יד, חייב גם הוא להסב על שמאלו3.
ג. הסבה לנשים - בהלכה אנו מוצאים חילוק בין 'אישה חשובה' החייבת בהסבה, לאישה שאינה חשובה שפטורה מהסבה. רמ"א כתב שכל נשותינו חשובות, אך אינן מסבות מחמת שכך המנהג וניתן לסמוך על הראב"ן והראבי"ה. למעשה, יש בזה מנהגים שונים וכל אחת תמשיך במנהגה. ובדיעבד אם לא הסבה יצאה ידי חובתה4.

ב. מדיני ארבע כוסות
תקנת חכמים לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר.
את הכוסות יש לשתות 'על הסדר', כלומר: כוס ראשונה בקידוש, כוס שנייה בסוף ההגדה, כוס שלישית בברכת המזון וכוס רביעית אחרי ההלל.
לחיוב השתייה 'על הסדר' יש משמעות נוספת- הכוס השנייה שהיא בסוף ההגדה, צריכה להיות אחרי שמיעת ההגדה כולה. ולכן, אישה שקמה להניק באמצע ההגדה, וכשחזרה כבר הגיעו שאר המסובים לכוס שניה, תשלים תחילה את ההגדה ורק אחר כך תשתה כוס שניה, והוא הדין במקרים דומים.
ובדיעבד אם לא השלימה את ההגדה - יצאה ידי חובה5.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il