בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

30. המשך ביאור מעלת א"י

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

התשס"ב
2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
בשיעור הזה נמשיך בביאור מעלתה של א"י כפי שהחבר אמר למלך כוזר. כשם שעמ"י הוא עם ה', כך א"י היא ארץ ה'. הארץ הזאת הוכנה להיות לנחלה לעם ה' מאז הציב הקב"ה גבולות עמים. לארץ יש תפקיד אלוקי. אברהם אבינו לא הוכשר להידבק בעניין האלוקי, אלא לאחר שהגיע לארץ הזאת. רק כאשר הגיע לארץ, כרת ה' איתו ברית אמנה היא ברית בין-הבתרים.

אמר החבר למלך כוזר: ראה כמה השתדלו האבות לגור בארץ בעודנה בידי עובדי ע"ז, כמה השתוקקו אליה כאשר רחקו ממנה, עד שדאגו להעלאת עצמותם אליה כמו שמצינו אצל יעקב ויוסף. כמה התחנן משה רבנו להיכנס לארץ, וכמה קשה היה לו לקבל את הגזירה שלא יכנס לארץ, ומה גדול היה בעיניו החסד כאשר ניתן לו לראותה כמו שנאמר: "עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך". עצם הראיה של א"י, אפילו בלי להיכנס אליה היא דבר גדול מאד בשביל משה.

אפילו בני עמים אחרים יודעים את מעלתה של א"י, והם היו שולחים קרבנות שיקריבו בעבורם ויתפללו בעדם בבית הגדול ההוא. וראה כמה מכבדים היום את הארץ אם כי פסקה השכינה מלהראות בה, שכן כיתות דתיות עולות לרגל אליה עוד היום, וחומדות אותה כידוע.

ומפני מעלתה אמרו חכמים: "הכול מעלין לא"י ואין הכל מורידין הימנה". ולפי זה פסקו כי האישה שאינה רוצה לעלות עם בעלה לא"י תצא שלא בכתובה, בעלה רשאי לגרשה ואינו חייב לתת לה את כתובתה. וכן להיפך: אם האישה רוצה לעלות ובעלה אינו רוצה, הוא חייב לאפשר לה לעלות, לתת לה גט ולשלם את כתובתה.

ועוד אמרו דבר חריף באופן מיוחד על המעלה של א"י, ועל החיסרון של חוצה לארץ: "כל הדר בא"י דומה למי שיש לו אלוה, וכל הדר בחו"ל דומה למי שאין לו אלוה". וכך אמר דוד כאשר נאלץ לברוח לחו"ל: "כי גרשוני מהסתפח בנחלת ה' לאמור לו עבוד אלוהים אחרים". גרוש מהארץ משמעותו: "לך עבוד אלוהים אחרים". ומה כבר אפשר להוסיף אחרי המאמר הזה?

אפילו למות בא"י זו מעלה, לא רק לחיות בה. אמרו חכמים: "כל הקבור בא"י, כאילו קבור תחת המזבח". וכאשר נשאל רבי חנינא אם מותר לאדם לצאת לחו"ל ליבם את אשת אחיו, כלומר לצאת לדבר מצווה אמר רבי חנינא בלשון חריפה: "אחיו נשא גויה, ברוך המקום שהרגו! והוא ירד אחריו?!" אחיו שירד לחו"ל והתחתן שם, זה כל כך חמור - כאילו נשא גויה. ואיך יעלה על הדעת שאחיו ירד ליבם את אשתו?

וכן אסרו חכמינו למכור קרקע בא"י לנכרי, וכן אמרו: "אווירא דא"י מחכים". ומאהבתה לארץ אמרו: "כל המהלך ד' אמות בא"י, מובטח לו שהוא בן העוה"ב.

אלה מעלות הארץ שסיפר עליהן החבר למלך כוזר.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il