בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מאמרים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

חנה בת חיים

שובו והתחזקו!

כרוז שהוציא הרב שאול ישראלי זצ"ל בעקבות ההחלטה לפנות את היישוב קריית ארבע שרק החל בהיאחזותו בקרקע.

undefined

הרב הגאון שאול ישראלי זצ"ל

יום ו', כ' ניסן תשנ"ד
בהתאסף ראשי עם, רבני ישראל, בתוככי קריית ארבע, אשר הוקמה בעזרת ה' ברחוק ונראה, כהמשך לעיר האבות חברון עיר הקודש ובירת מלכות ישראל מימי קדם, לעודד את רוחם ולחזקם מול גלי השטנה והקטרוג הניתנים עליהם, ועלילת שווא ושקר מבית ומחוץ במגמה שקופה וברורה, להקל ולהצדיק את עקירתם מארץ נחלתנו, אשר ניתנה לנו מורשה כדבר ה' בספר תורת האלוקים.

חרדים וסוערים למזימה המבישה של עקירת יישובי ישראל שהראשונה לביצוע נקבעה על ידי עיר קודש זו, חמדת אבות אשר בה חנה דוד. בלב קרוע ומורתח אנו זועקים אליכם ראשי מדינת ישראל, אנא, שובו והתאוששו, שובו והתחזקו, אל תיכנעו לדרישות המחוצפות של אויבינו ההולכות ומתנפחות מפעם לפעם. אל תעצמו עיניכם, ואל תאטמו אוזנכם מהכרזותיהם ומעשיהם הרצחניים. הן רצונם ומאווייהם גלויים לנשלנו, ולאבד זכרנו מארץ אבותינו. וזה רק החילם לעשות. בקשתנו, ותחינתנו, אל תטילו על חיילינו חיל צבא הגנתנו, משימה איומה זו של הרמת יד על מפריחי שממות ארצנו שומרי חוד התאחזותנו.

התחזקו ונתחזק באלוקי ישראל אשר הביאנו עד הלום כי לא יעזוב ה' את עמו ואת נחלתו לא יעזוב וכדרשת חז"ל והשיב לא נאמר, כי אם ישב, וקיבץ ונחרוט נא יפה בזיכרוננו את אשר היינו מכריזים בשבתנו בליל הסדר בהתקדש חג זמן חירותנו, כי אמונה זו היא שעמדה לאבותינו מידם. אלא בכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו והקב"ה מצילנו מידם ואם אלה ברכב, ואלה בסוסים, אנחנו בשם אלוקינו נזכיר אנחנו נקום ונתעודד ויהי רצון כי נזכה כולנו לאור חדש אשר יאיר על ציון ומקראיה אמן, ואמן. בתקוות הגאולה השלמה.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il