בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • יסודות האמונה
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אשר בן חיים

המידות הן היסוד לקיום המצוות

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ד
2 דק' קריאה 4 דק' האזנה
המידות הן היסוד למצוות התורה. אל יעלה אדם בדעתו שאפשר לקיים את מצוות התורה מבלי שיהיה מתוקן במידות טובות. כי המידות הטובות הן הקדמות לתורה ולמצוות. בלעדיהן אי-אפשר לקיים כל חברת אנשים. אפילו לחברת השודדים יש חוקים בסיסיים של משפט וצדק ביניהם, של יחסי אימון, ובלי זה אין קיום לחברתם.

ר' חיים ויטאל בספרו "שערי קדושה" מרחיב את הרעיון הזה של הכוזרי. הוא אומר:
"המידות הטובות והרעות הן כסא ויסוד ושורש של הנפש העליונה השכלית אשר בה תלויים תרי"ג מצוות התורה, לפיכך אין המידות מכלל תרי"ג מצוות, ואמנם הן הכנות עיקריות אל תרי"ג המצוות בקיומן או בביטולן. וכיוון שהן הבסיס לקיום המצוות, לפיכך עניין המידות הרעות קשים מן העבירות עצמן ובזה תבין עניין מה שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: "כל הכועס כאילו עובד ע"ז ממש" שהיא היותר שקולה ככל תרי"ג מצוות, וכן אמרו: "מי שיש בו גסות הרוח הוא ככופר בעיקר וראוי לגודעו כאשרה" ונמצא כי יותר צריך להיזהר ממידות הרעות, יותר מן קיום המצוות עשה ולא תעשה. כי בהיותו בעל מידות טובות, בנקל יקיים כל המצוות".

וממשיך ר' חיים ויטאל ואומר:
"ובזה תבין גם כן דברים מתמיהים שאמרו רבותינו זכרונם לברכה בעניין המידות. כי הענווה והשפלות מביאים לידי רוח הקודש ושורה עליו שכינה, ואמר אליהו זכור לטוב: אין התורה מתפרשת אלא במי שאינו קפדן, אף אני איני נגלה אלא למי שאינו קפדן. לא הזכירו קיום המצוות אלא המידות הטובות, ושים עיניך לדברי אלו ותצליח דרכיך בלי ספק". אלו דברי ר' חיים ויטאל ב"שערי קדושה".

ר' משה מקוצי בעל ספר המצוות גדול, שכתב את מניין תרי"ג מצוות אומר שנתגלה לו בחלום במראות הלילה: "שכחת את העיקר, השמר לך פן תשכח". ואח"כ עיין ומצא שהכוונה של החלום היתה למה שאמרו: אזהרה לגסי הרוח מנין? ממה שנאמר: "ורם לבבך ושכחת" וכל מקום שנאמר "השמר פן" ו"אל" אינו אלא לא-תעשה, ומכאן לאזהרה שלא יתגאה וזהו העיקר ששכח.

אם כן, כאמור: המידות הטובות הן היסוד לקיום המצוות, ובלעדיהן לא ניתן לקיים את המצוות. אולם מאידך יש לזכור שהן רק הכנה למצוות והמצוות הן השלמות העליונה. ואי-אפשר להסתפק במידות טובות, בעשיית משפט ואהבת חסד בלבד שהן מידות אנושיות בלבד. המצוות הן הדרכות אלוקיות עליונות שמעלות את האדם מישראל למדרגה עליונה אלוקית, כי אין להתקרב אל הקב"ה אלא ע"י מעשים אשר הוא ציווה עליהם.

לסיכום: המידות הטובות, עשיית משפט, אהבת חסד, הצנע לכת, אהבת הבריות, לב טוב, עין טובה, ענווה, זריזות, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי, עז כנמר. המידות הטובות כולן הן הכנות בסיסיות, הן היסודות שעליהם יש לבנות את הבניין השלם, את עבודת ה' השלמה בקיום המצוות האלוקיות.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il