בית המדרש

  • מדורים
  • סיפורים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

מצה מגניבה

undefined

עודד מזרחי

ניסן התשע"ה
3 דק' קריאה
המגיד ממזריטש נהג בכל ערב פסח לשלוח מצות שמורות לתלמידיו החשובים שהתגוררו במרחבי אוקראינה. פעם לפני חג הפסח שהה אצל המגיד אברך שהתגורר בברדיטשוב, והמגיד מסר לידיו שלוש מצות כדי שימסור אותן בדרכו לביתו לתלמידו הצדיק רבי לוי יצחק מברדיטשוב, רבה של העיירה.
הרהר האברך בלבו: למה שלא איהנה גם אני מהמצה השמורה של המגיד הקדוש?! בטוחני שעל ידי אכילת המצה אשיג השגות גבוהות ואגיע למעלות רמות! לאחר לבטים החליט למסור לרבי לוי יצחק רק שתיים מהמצות, ולומר לו שזה כל מה ששלח לו המגיד ואת השלישית ייקח לעצמו לליל הסדר, וכך עשה.
בערב ליל הסדר הִרבה האברך בהכנות רוחניות כדי לאכול ממצתו של המגיד בקדושה ובטהרה. הוא הרבה בלימוד הלכות, מדרשים ותורת הסוד הקשורים לליל הסדר, טיהר את גופו במקווה ועשה כל מה שביכולתו כדי שיהיה ראוי להשגות הגבוהות שישיג באכילת המצה הקדושה.
הגיע ליל הסדר. לאחר קריאת ההגדה הגיע הרגע המיוחל. האברך נטל את ידיו ובירך בכוונה עצומה "ברוך אתה ה', אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על אכילת מצה".
לאחר שהאברך לעס את המצה והחל לבולעה, נפל לפתע מכיסאו ארצה והתעלף. ילדיו נדהמו והחלו לבכות, אשתו החלה לזעוק וכל השכנים באו במרוצה לשמע זעקותיה הרמות. לאחר עמל רב במשך דקות ארוכות הצליחו השכנים להשיב את רוחו. האברך פקח את עיניו, ולאחר שהביט בסובבים אותו התעלף שוב. וכך הדבר נשנה כמה פעמים והמהומה גברה.
אשת האברך מיהרה לביתו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב, שהיה שקוד על ליל סדרו עם בני משפחתו ואורחיו, וסיפרה לו כשהיא ממררת בבכי על הצרה הגדולה שאירעה להם זה עתה במהלך הסדר. הרבי ביקש שתספר לו מה אירע בדיוק ולא תסתיר ממנו דבר.
האישה סיפרה כי בעלה הביא לסדר מצה מיוחדת מהמגיד ממזריטש וכאשר טעם מן המצה נפל ארצה והתעלף. רבי לוי יצחק אמר בדאגה: "אם בעלך אכל מן המצה הזאת, איני יכול לעזור לו. הוא אכן זקוק לרחמים גדולים".
כאשר שמעה זאת האישה צערה גבר והיא פרצה בבכי גדול והחלה ליילל: "אנא רבי, עזור לי! עשה הכול כדי להציל את בעלי שהתמוטט! הוא יהודי למדן וירא שמיים ויש לנו ילדים רכים..."
לקח רבי לוי יצחק בידו מעט מן היין שבכוסו, הערה לכוס שנייה וציווה על האישה שתשפוך מהיין הזה לגרונו של בעלה והקדוש ברוך הוא יעזור שהוא יתאושש. מיהרה האישה עם כוס היין לביתה והערתה את תכולתה לתוך גרונו של בעלה המוטל ארצה. לאחר שהאברך טעם מעט מן היין, הקיא את המצה ומיד הוטב לו. הוא הצליח להרים את פלג גופו העליון, ולבסוף קם על רגליו לצהלת אשתו וילדיו ולשמחת כל מי שנאסף סביבו.
למחרת ביום החג הזמין רבי לוי יצחק את האברך לביתו. כאשר הגיע האברך שאל אותו הרבי: "ספר לי מה ראית אמש בליל הסדר בעת שהתעלפת".
"קודם כול, חייב אני להודות בפני הרבי כי עשיתי עוול", אמר האברך בעיניים מושפלות, "המגיד הקדוש ממזריטש שלח בידי שלוש מצות שמורות בשבילכם. אך אני מסרתי לידכם רק שתיים ואילו את השלישית השארתי לעצמי, כי היה לי חשק גדול לאכול מהמצה שהמגיד שלח במיוחד לכם. לא יכולתי להתאפק..."
"אבל תכף לאחר שבירכתי על המצה", המשיך האברך לספר, "וטעמתי ממנה מעט, הרגשתי כאילו אני מרחף בעולמות עליונים שלא ידעתי על קיומם. ראיתי לנגד עיניי מראות משונים שהטילו עליי אימה ופחד גדולים עד שהתעלפתי. לאחר מכן, כאשר העירו אותי מעלפוני, חזרו המראות המשונים ולא משו מנגד עיניי, וכך התעלפתי שוב. ורק אז, לאחר שהקאתי את המצה בזכות היין שהרבי שלח לי, נעלמו כל המראות הנוראים מנגד עיניי וחזרתי לעצמי ולסדר המשפחתי".
"עליך להפיק שני לקחים מן המקרה הזה", אמר רבי לוי יצחק לאברך, "קודם כול, שצריך להיזהר מספק איסור גניבה. והעיקר: אסור לאדם לבקש להתעלות יותר ממה שראוי לו".


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il