בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך העלון קרוב אליך גליון מס 79

נפשי בשאלתי

*למה ה' לא עשה שתמיד נהיה שמחים? *מה אמור להיות היחס שלנו ללימודי חול? *מה זה אומר להיות תמים עם ה' אלוקיך?

undefined

הרב יהושע שפירא

תמוז התשע"ה
2 דק' קריאה
למה ה' לא עשה שתמיד נהיה שמחים?
בריאת האדם עצמאי ואוטונומי כדי שיעמול ויקנה בעצמו את הטוב על־ידי בחירתו, היא באמת עצה מופלאה שלעתים קשה לנו להבין אותה. אולם אנחנו מוצאים כדוגמתה גם בעולם הזה. וכי יש אב שמעדיף להמשיך להוליך את בנו יד ביד לעולם?
כמה שמחה יש להורים כשהבן עושה את צעדיו הראשונים, אף־על־פי שהוא נופל לא מעט, מפני שעל־ידי כך הוא קונה את יכולת ההליכה בעצמו. כך הקדוש ברוך הוא נתן לנו עולם שיש בו מגוון אפשרויות, והדריך אותנו להיות בשמחה תמיד מתוך הבחירה שלנו, מתוך אוטונומיה ועצמאות שלנו, מתוך שנלמד ללכת בדרך הטובה על רגלינו שלנו ולא רק כמקבלי מתנה שאיננו שותפים לה.

מה אמור להיות היחס שלנו ללימודי חול?
הרמב"ם כינה את לימודי החול "רקחות וטבחות". המלכה עסוקה בעניינים נעלים, ואת המלאכות הפשוטות היא מותירה לרוקחות ולטבחיות.
התורה האלוקית עוסקת בעניינים שלמעלה מגדרי העולם הזה. היא אינה מלמדת פיסיקה, טכנולוגיה או פסיכולוגיה. היא מעל כל אלה, מלמדת את דרכי ההנהגה האלוקית ואת המצוות ששכרן רב כל־כך עד שאין הוא יכול להצטמצם בגדרי העולם הזה. "שכר מצוה בהאי עלמא – ליכא (בזה העולם – אין)".
כשיודעים את מקום הגבירה, ולטובתה ולמענה מפארות אותה המשרתות, לא רק שאין בזה זלזול בכבודה אלא אדרבה, זו התרחבות והתפשטות של טיבה והדרה. אולם אם משווים את המלכה לנערותיה, או חלילה שוכחים את מעלתה ומתייחסים לרוקחות ולטבחיות כאל עיקר, אזי הכל מאבד מערכו.
מה זה אומר להיות תמים עם ה' אלוקיך?
"תמים" פירושו שלם. שלם פירושו הפשוט והעיקרי הוא שלא לעבוד את ה' בלב ולב, לא לשתף עניין נוסף או אפילו סיג קל בעבודתו, אלא להיות שלמים בכל אישיותנו בדבקות בו.
רבותינו הוסיפו פירושים נוספים: על יעקב נאמר שהיה איש תם, כלומר שאינו חריף לרמות ולהתנהל במניפולציות ואסטרטגיות מסובכות, אלא ישר שפיו וליבו שווים. על כך הוסיפו חז"ל ואמרו "לא תחקור אחר העתידות". הרצון לחזות את העתיד כדי לנסות לשלוט בכל, הוא חזרה על אותו חטא קדמון "והייתם כאלוקים"; אותו רצון להיות בעצמי שולט בשמיים ובארץ.
"תמים תהיה עם ה' אלוקיך" – לך אחריו בתמימות, האמן בהנהגתו ולך אחריה. אל תנסה לנהל את העולם במקומו.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il