בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך קרוב אליך גליון מס 82

איך אפשר לסמוך על רבנים?

undefined

הרב יהושע שפירא

תמוז תשע"ה
2 דק' קריאה
בעקבות הזעזוע מהרב מצפת שנפל בעבירות חמורות, איך אפשר לסמוך על רבנים?
פעמים רבות העיניים נמשכות רק לחסרונות. אכן צריך לטפל בחסרונות הללו, אבל עם זאת צריך לראות את התמונה בשלמותה, להביט בטוב כדבר עיקרי וברע כשולי ומקרי. המקרה שלפנינו מחזק את הטענה הזו: כששלושה רבנים ישרים ונאמנים, אשר למרות קרבתם ואהבתם לרב החוטא, לא נשאו לו פנים, לא טייחו ולא ברחו, אלא ישבו בכובד ראש, בישרות ובאחריות גדולה לברר וללבן את התלונות, וגם אמרו לו דברים קשים וחדים, העבירו אותו מכל תפקידיו ועודדו את הנשים להתלונן במשטרה – וכי כל זה לא מגביר את אמוננו ברבנים? האין זה מגביר את האמון שגם אם יימצא בקרבם יוצא דופן, שודאי אינו מייצג והוא חוטא ופושע, הם לא ינוחו ולא ישקטו עד שיבערו את הרע מקרבם, ולא יחושו לשמם של הרבנים ואפילו לחילול השם?
נכון, כשרב חוטא ופוגע פגיעות מהסוג המדובר הדבר מפליא את דעתנו, כיצד דבר כזה יכול לקרות? אבל פליאה זו עצמה מעידה שהדבר יוצא דופן.
נדמה לי שבהקשר הזה אנו צריכים ללמוד שאין אדם חסין ואין אפוטרופוס לעבירה. כולנו צריכים שמירה, וכולנו צריכים לחשוד אם אנו מזהים דברים שאינם תקינים. כשגבר או אישה פוגשים חציית גבול וזלזול בהלכות בשולחן־ערוך, בודאי בהלכות עריות, הם צריכים לחשוד, לבחון, לשאול ולא ללכת שבי אחרי מאן דהו, יהיה מי שיהיה.
עם זאת, תלמידי החכמים הם מאור עינינו ולאורם אנו הולכים. הכאב העצום על מה שקרה מובן ונצרך, והדבקות בה' ובתורתו צריכה התגברות מיוחדת דווקא בזמנים כאלו.
בהמשך לשאלה משבוע שעבר: מה צריך להיות היחס לארגונים יהודיים שמוציאים לעז על ישראל?
תורת הנפש מלמדת שלעתים הקורבן מזדהה עם תוקפו, וכשם שהדבר נכון במישור הפרטי, הוא נכון גם במישור הלאומי. בכל שנות הציונות והקמת המדינה, ביקשו אויבנו להשלים את מלאכתם של הצוררים, לפגוע בנו ולסלקנו מן הארץ. הם הלבישו את רשעותם ושנאתם בטענות שווא של שלום, מוסר וצדק.
כשם שהתוקפן, עם כל רשעותו, טוען שהוא הצדיק והוא המותקף, כך לצערנו גם חלקים בעם ישראל, שהקשר שלהם לתולדות האומה ולהיסטוריה האלוקית שלה מצומצמים, מפנים את טענת הרשע כלפי פנים. לעתים מבחינה מסוימת הם פוגעים בנו ברשעותם עוד יותר מאויבינו, בכך שהם מעניקים לאויב רוח גבית הצדקה ולגיטימציה.
אך עברנו כבר קשיים שנראו בלתי עבירים, ובעזרת ה' בוודאי גם על הקושי הזה נתגבר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il