בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס 97

מה גבוה יותר לבקש מה' או להודות לו?

undefined

הרב יהושע שפירא

חשוון תשע"ו
2 דק' קריאה
מה גבוה יותר לבקש מה' או להודות לו?
כשאנחנו שואלים מה גבוה יותר, אנו עלולים להפסיד פעמיים: החלק הפחות גבוה יהיה מזולזל בעינינו, וגם מעלתו של הגבוה מתגמדת, מפני שגדלותו נמדדת ביחס לדבר מזולזל.
שני העניינים הם עליונים ונשגבים מאוד, ובוודאי לכל צד יש מעלה שאין בזולתו. אנו מסמנים לעצמנו מה יותר חשוב, לא בשביל לתת להם ציונים, אלא כדי לנהל את חיינו בצורה נכונה יותר.
ולענייננו, הבקשה מה' היא עניין מופלא עד מאוד, ויחד עם זאת, ההודאה עולה על כולנה, ולכן לעתיד לבוא כל הקורבנות עתידים להתבטל חוץ מקורבן תודה. טעם הדבר הוא מפני שבסופו של דבר הבקשה עוסקת בצרכים שלי, ואילו ההלל וההודאה עוסקים בטובו וחסדו יתברך.

מה אפשר לעשות כדי לחזק את קדושת השבת?
כמה דברים: ללמוד את הלכותיה בדקדוק רב, כל אחד כפי יכולתו. רבותינו אמרו (וכמו שמובא בהקדמה להלכות שבת במשנה ברורה), שאם האדם אינו לומד ומשנן אותן הוא עלול להיכשל בעבירות ואף בעבירות דאורייתא, שהן מהחמורות שיש בתורה. פרטיה של מלאכת בורר, לדוגמה, הם מורכבים ומסובכים, וקדושת השבת תלויה בכל הפרטים הללו כפי שאחיזת הנשמה בגוף תלויה בנימים דקים ובמינונים עדינים.
גם לימוד ענייני אגדה, פנימיות התורה וחסידות על עניינה של השבת בוודאי מוסיף אורה על אורה, וכן ההכנה לשבת, "והכינו את אשר יביאו" בגשמיות וברוחניות. ההרחבה בתפילותיה, בזמירותיה ואף בשפע הגשמי של סעודותיה. השבת כולה מתקדשת על־ידי עינוגינו הגשמיים והרוחניים.

איך לעצור הידרדרות רוחנית?
במסכת חולין נאמר שאין מדמים את הטרפות זו לזו. הכוונה היא שהבריאות היא דומה, אבל המחלות הן מיוחדות, מפני שהן לא החוק הקבוע אלא הן היוצא־דופן. כשם שהדברים נכונים במחלות הגשמיות, כך הם נכונים גם למחלות הרוחניות. לכן כשאדם חולה הוא צריך ללכת לרופא ולא לנסות למצוא כלל אחד שכל המחלות מתרפאות על־ידו. היו ניסיונות בהיסטוריה לרפא את כל המחלות בעצה אחת, וכולם כשלו.
גם בענייני הנפש והנשמה צריך ללכת לרופא, כלומר לאדם מנוסה שיכול להזרים מים חיים ורעננים של קדושת התורה והיהדות באופן המתאים לקושי ולכאב המיוחדים שמאפיינים את ההידרדרות הזו. ברוך ה', הארץ מלאה אנשים מעמיקים ומאירים ובכל מקום אפשר למצוא עם מי להתייעץ.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il