בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון מס 102

'נפשי בשאלתי' לחנוכה

undefined

הרב יהושע שפירא

כסלו תשע"ו
2 דק' קריאה
אני רוצה להתרגש בהדלקת הנרות. כיצד?
בעירת הלב היא אור הנשמה שמאיר בתוך המצווה, ואף על פי כן אין זה תנאי אלא תוספת, מפני שהמצוות הן עמוקות מיכולת הקבלה שלנו, הן אלוקיות ונשגבות, ואינן נמדדות בשכלנו ואף לא ברגשותינו.
הדרך לעורר את הלב היא לימוד בענייני החג, התבוננות מתונה ונינוחה בזכות הגדולה להמשיך את אור החשמונאים, אור המקדש שאנו זוכים להאיר לפני ה' יתברך, ובייחוד כשאנו מתגברים על הטומאות והתרבויות שמרחיקות אותנו מהמקדש.
צדיקים היו עומדים לפני הנרות, מגלגלים בידיהם את הפתילות ומאריכים בניגונים כדי לפתוח את לבם. לתומי אני סבור שכשהיו ממוללים את הפתילות, היו מתכוונים לרכך לא את הפתילה לבדה אלא את לבם ואת לבם של כל ישראל, כדי שהאור האלוקי ייתפס בו היטב.

מדוע חנוכה הוא החג הארוך ביותר?
עיקר עניינו של חנוכה הוא "מוסיף והולך". ואכן יש כאן תוספת על כל שאר המועדים, שאותו החג נמשך שמונה ימים. המספר שמונה מרמז על תוספת מעבר לגדרי העולם הזה, הנרמזים במספר שבע.
זהו גם הזמן היחיד בשנה שיש בו מהדרין, ומהדרין מן המהדרין. תוספת, ותוספת על התוספת. כל הנס היה הוספה בשמן, מפני שדווקא בהתבוננות עם עומק החושך, עם דריסת רגל יוונית במקום בית מקדשנו, מתפרץ האור בעוצמה שלמעלה מן הגבולות.
דרשו, שחנוכה בעצמו הוא המועד השמיני: שלושה רגלים, שמיני עצרת כרגל נפרד, ראש השנה ויום הכיפורים, פורים – ובסוף חנוכה שפורץ מעל הטבע בחג שמיני. על כן אין להתפלא שמהותו מתבטאת גם באריכות החג יותר מכל מועד אחר.

מה המסר החשוב ביותר שהורים צריכים להנחיל לילדיהם בענייני עבודת ה'?
המסר החשוב ביותר שהורים יכולים להנחיל לילדיהם הוא הפסוק המופיע בספר דברים, "תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב". אלה הן גם המילים הראשונות שנהגו ישראל ללמד את התינוקות המתחילים לדבר.
באמירה זו נכלל חינוך לתורה ומצוות, לדבקות בה', למוסריות, ליחס ראוי בין אדם לחברו ובין אדם למקום, בשייכות העמוקה לאומה הישראלית – "קהילת יעקב", וההתגייסות לקחת חלק בכל התהליכים העמוקים שהאומה עוברת; ובפרט בדורנו,כשהאומה שבה הביתה ומתחייה מחדש, והגאולה הולכת ומתעוררת.
אם כן, שני עניינים אדירים שסובבים את כל חיינו נמצאים בפסוק זה – דבקות בתורה והשתייכות לעם ישראל, ולשניהם שורש אחד: קרבת ה'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il