בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 111

מה פירוש האמרה "כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו"?

undefined

הרב יהושע שפירא

שבט תשע"ו
2 דק' קריאה
האם יש ערך לכך שיהודים מקיימים מצוות בלי אמונה? למשל חילונים אתאיסטים שמקיימים ברית מילה או סוגרים את העסק בשבת?
וכי תעלה על דעתך שאדם ייקח את בנו בגיל שמונה ימים, יחבול בו וישנה את מבנה גופו לכל חייו בלי להאמין? בין אם הוא מודע לה ובין אם לא, מפעמת בקרבו אמונה גדולה. המעשה מעיד כאלף עדים על כך, כמאמר הפסוק בתהלים – "כל מצוותיך אמונה".
נכון, היינו שמחים שהאמונה החבויה תתגלה אל פני השטח, תאיר את האישיות ותכוון את המעשים. אך מי שמתבונן בעין פקוחה, אינו יכול להטיל ספק בכך שאומה שסוגרת את פעילותה העסקית בשבת ומלה את בניה כדת וכדין, היא אומה של מאמינים בני מאמינים. בעזרת ה', אמונה זו עוד תתעורר ותאיר את כל אופק החיים לפרט ולכלל.

אם ה' הוא באמת אינסוף, איך אפשר לדבר עליו בכלל?
לא רק שאי אפשר לדבר עליו – אפילו לחשוב עליו אי אפשר, וכמו שאומרים חז"ל "לית מחשבה תפיסא ביה כלל" (אין מחשבה תופסת בו כלל). ה' הוא למעלה מכל גבול ואין לנו יכולת לתופסו אפילו במחשבה, כל שכן בדיבור ובמעשה.
אך כן אפשר לעסוק בדרכי הנהגתו וגילויו, בטוב הנהגתו את העולם ואת האדם הפרטי, וכן אפשר ללמוד ולהבין את רצונו וחכמתו המתגלים בתורה שקיבלנו בהר סיני, ועל ידי כך לדבוק בו.
עם זאת, עמוק בתוכנו שוכנת הנשמה, אשר זוכרת את בית אביה בנעוריה טרם שירדה לעולם הזה. ולמרות שאין לנו מילים לתאר ולהשיג זאת, ובודאי לא להגדיר מקום זה בתוכנו, אמונה זו מאירה את כל מחשבותינו, דיבורינו ומעשינו.

מה פירוש האמרה "כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו"?
אין להתפלא על כך שגדולי רבותינו היו מצויים במאבק כנגד היצר הרע. כגודל החיוניות וכוחות החיים החיוביים שהיו בהם, נטע הקדוש ברוך הוא כוחות שעלולים לשמש גם לרעה.
בכל עת ובכל מצב יש לכל אדם בחירה חופשית. מאבק פנימי מתחולל גם בקרבו של צדיק ('בינוני' בלשון התניא) והוא עלול ליפול, כשם שבקרב הרשע טמון יצר טוב שיכול להפך את דרכו ברגע.
אלא שיש להיזהר מהמחשבה שבעצם 'כולנו בסירה אחת' ושאין הבדל מהותי בין הצדיקים ובינינו. הצדיקים מכריעים את כל המאבקים לטובה. דווקא בגלל שיצרם גדול ובכל זאת הם מנצחים אותו, קדושתם גדולה מאחרים.
ואם אנו שומעים על ענקי עולם שיש בהם חטא – עלינו לעיין כיצד להבין זאת נכונה, כפי שאמרו חז"ל: "כל האומר פלוני חטא – אינו אלא טועה".
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il