בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • וילך
לחץ להקדשת שיעור זה
מתוך הספר "תורה על הפרשה"

פרשת וילך

undefined

הרב מאור צוברי

"כי לא תשכח מפי זרעו" (לא, כא)

הגמרא אומרת 1 "ת''ר כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל שנאמר "הנה ימים באים נאם ד' אלהים והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דברי ד'" וכתיב "ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו לבקש את דבר ד' ולא ימצאו"... רבי שמעון בן יוחי אומר חס ושלום שתשתכח תורה מישראל שנאמר "כי לא תשכח מפי זרעו" אלא מה אני מקיים "ישוטטו לבקש את דבר ד' ולא ימצאו" שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד", ויש לשאול על רשב"י, שהרי אם לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד, זהו גם צד של שכחת התורה, ואיך רשב"י אומר – ח"ו שתשתכח? אמנם יש לומר שאכן, הלכה ברורה ומשנה ברורה לא ימצאו, אך הפסוק מלמדנו כי "ישוטטו לבקש את דבר ד' ", ואם יבקשו ויחפשו את דבר ד' זו הבטחה שהתורה לא תשתכח, מהרישא של הפסוק למד רשב"י את היסוד של ההבטחה הנבואית הגדולה שלא תשכח תורה, שכן יהיה חיפוש ורצון לשמוע את דבר ד', וזהו סימן גדול וגם וסיבה גדולה שלא תשתכח התורה, החיפוש הוא דרגה גדולה העומדת למול הסכנה של שכחת התורה.
^ 1.שבת קלח: –קלט.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il