בית המדרש

  • מדורים
  • קרוב אליך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 146

להאיר את העולם

undefined

הרב משה שילת

תשרי תשע"ז
2 דק' קריאה
באנו אחרונים, באנו לכבוש
שבת בראשית היא תחנת המעבר מהחגים אל חיי היום יום. החודש המופלא הזה התחיל בראש השנה בו הכרזנו "זה היום תחילת מעשיך", והתכוונו לבריאת האדם עליה נקרא השבת. תפקיד האדם הוא להגשים את מטרת הבריאה, ולכן יום בריאתו מכונה ההתחלה של כל הבריאה. ומהי המטרה? יהי אור!
בתוך עולם של תוהו ובוהו מצווה הקדוש ברוך הוא "יהי אור" ובכך מסמן לנו את תפקידנו, להאיר את החושך. לשם כך הוא שתל אותנו ממש בתוך החושך, ושתל בתוכנו אור עצום שיכול להפוך את כל החושך ולתקן אותו.
גוף האדם גרוע מכל הברואים; החי והצומח נבראו ישירות מדבר ה' ולכן יש בהם מיזוג טבעי, ואילו האדם נוצר דומם מצד עצמו, "עפר מן האדמה", ורק לאחר מכן ה' הפיח בו רוח חיים. הגוף שלנו לא נברא "יש מאין" אלא "יש מיש", ולכן הוא תחתון ומגושם יותר מכל הבריאה. מצד שני, את הנשמה שלנו ה' לא אמר אלא נפח מתוכו, ולכן היא גבוהה יותר מכל הבריאה, "חלק אלו־ה ממעל ממש". יוצא שאנחנו פרדוקס מהלך, גוף חשוך ונשמה מאירה. שני הקצוות רמוזים במילה "אדם" – אדמה ועפר מחד, ו"אֶדַּמֶּה לעליון" מאידך.
הפרדוקס הזה איננו טעות, כמובן, אלא מכוון אותנו לתפקיד הגדול מכולם – יהי אור! אנחנו נמוכים מכל כי אנחנו צריכים להאיר את החושך האפל ביותר. הנשמה שלנו כל כך גבוהה עד שאם הגוף היה פחות חשוך הוא היה בטל אליה תמיד, לא הייתה לנו בחירה חופשית ולא היינו יכולים להגשים את ייעודנו כי לא היה לנו חושך. לאדם יש את האפשרויות הכי גדולות להביא את ה' לכאן בכוח נשמתו האין סופית, "והוא מברר מתקן ומעלה גם את הדומם, שהוא תחתון ביותר שאין תחתון למטה ממנו".
מיד הפצות
בחמישה מקומות שונים אומר המדרש "נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים". תאווה היא יותר חשק ופחות היגיון, לעולם לא נבין את תאוותו של הקדוש ברוך הוא אבל לפחות ברור שהוא רוצה לייצר מקום תחתון, גשמי ורחוק מאורו יתברך, ושדווקא בו תיבנה לו דירה.
ומי בונה? ואיך בונים?
על המילים "בראשית ברא אלוקים" מביא רש"י מחז"ל: "בשביל התורה שנקראת ראשית ובשביל ישראל שנקראים ראשית". עם ישראל באמצעות התורה ומצוותיה הם הדרך להאיר את העולם ולממש את התאווה של ה'.
בחסידות מוסבר שתאוות ה' שתהיה לו דירה בתחתונים איננה רק 'מיקום גיאוגרפי' של הדירה, אלא שגם הבנייה תהיה על ידי התחתונים דווקא. ההתגלות של הנשגב מכל תגיע דווקא על ידי בני אדם שקשורים בטבורם לעולם הזה, שיש להם יצר הרע, והם מתמודדים ועובדים ובונים לו יתברך את הדירה כאן. כל הצלחה שלנו מממשת את רצונו יותר מכל ארמון שמלאכים היו בונים לו פה.
ומיד לאחר בריאתו, לפי תיאור המדרש, האדם לא מתייחד במחשבותיו הנשגבות אלא מיד מתחיל לעשות 'הפצות', הוא פונה לברואים ואומר להם: "בואו נשתחווה ונכרעה, נברכה לפני ה' עושנו"! הרי בשביל זה נבראנו! האדם לא בורח ומתעלה מן הבריאה אל האלוקות אלא מבין שמטרת בריאתו היא להביא את ה' לכאן, ולכל היצורים והנבראים שסביבו, ואשר זהו מימוש חזונו של ה' בכל הבריאה.
גם המצווה הראשונה בתורה "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה" מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הארץ ורוצה אותנו כאן חזקים, אנחנו הולכים לכבוש את כל העולם לכבודו!
"לעשות לו יתברך דירה בתחתונים" זהו אחד מנושאי הליבה בחסידות, ובעזר ה' נמשיך לעסוק בו כאן בשבועות הבאים.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il