בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • הלכה יומית
לחץ להקדשת שיעור זה

הלכות תפילין חלק ו'

עיקרי ההלכות א. טעויות בברכת התפילין- שיטת השו"ע ב. טעויות בברכות התפילין- שיטת רמ"א

undefined

בית מדרש ג. אסף

כסלו תשע"ז
עיקרי ההלכות
א.דיני טעויות בברכות התפילין לשיטת השו"ע ורמ"א:
לא בירך לפני ההנחה, בירך על מצוות בהנחת תפילין של יד, בירך פעמיים להניח.

א. טעויות בברכת התפילין- שיטת השו"ע
לשיטת השו"ע מברכים 'על הנחת תפילין' לפני הנחת תפילין של יד, ואין ברכה לפני הנחת תפילין של ראש 1 .
טעה ולא בירך על תפילין של יד לפני הקשירה, יברך מיד כשנזכר- אפילו בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש 2 .
בירך 'על מצות תפילין' לפני הנחת תפילין של יד- יצא ידי חובה ולא צריך לחזור ולברך 3 .
בירך פעמיים 'להניח' (גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש)- לא יחזור ויברך על של ראש, אך יאמר 'ברוך שם כבוד מלכותו' לאחר ההידוק על הראש 4 .

ב. טעויות בברכות התפילין- שיטת רמ"א
לשיטת רמ"א מברכים תמיד ברכה נוספת לפני הנחת תפילין של ראש 'על מצות תפילין'. אחרי שהתפילין מהודקות היטב על הראש, אומרים: 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד' 5 .
טעה ולא בירך על תפילין של יד לפני הקשירה, יברך מיד כשנזכר- אפילו בין הנחת תפילין של יד לתפילין של ראש 6 .
בירך על מצות לפני הנחת תפילין של יד- אם עדיין לא הידק את הרצועה על ידו, יברך 'להניח', ואחר כך לא יברך על תפילין של ראש. אם כבר הידק את הרצועה על ידו- יברך 'להניח' לפני תפילין של ראש 7 .
בירך פעמיים להניח (גם על תפילין של יד וגם על תפילין של ראש)- יחזור ויברך 'על מצות' אפילו אם נזכר אחרי הידוק התפילין על הראש 8 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il