בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נדרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מישאל מכלוף בן אסתר זצ"ל

דין שם בשבועה

האם צריך שם בשבועה? ר"ן דף ב' מראה סתירה בין הגמרא אצלנו לשבועות. הרמב"ם פוסק שצריך שם והראב"ד משיג עליו. הבנתם תלויה בהבנת חידוש התורה לעניין עדות שבועה.

undefined

הרב חיים כץ

טז' אייר תשס"ח
59 דק' צפיה
מקורות:

דף ב' ר"ן ד"ה ושבועות
רמב"ם פ"ב בשבועות ה"ד בהשגת הראב"ד והכסף משנה שם
מחנה אפרים הל' שבועות סימן ג'
רמב"ם פי"ב שבועות הל' ג'
טור יו"ד סימן רל"ז בשם אביו הרא"ש
משנה למלך פ"א נדרים הל' ז'
ירושלמי שבועות פ"ג ה"י
רמב"ם פי"ב שבועות ה"א ושם בהשגות הראב"ד
שלטי הגיבורים פרק שבועת העדות דף טו: (על דפי הרי"ף)
תוס' נדרים ב: ד"ה ומאי שנא
תוס' נדרים טז: ד"ה הא
רמב"ם פ"א שבועות הל' ג' וכסף משנה שם
חידושי הר"י מיג"ש שבועות כא. ד"ה כי אתא רבין

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il