בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • נושאים באמונה
לחץ להקדשת שיעור זה
הקדמה

אמונה, מפץ ואבולוציה

תקציר: נתיבים רבים מובילים לאמונה. שני נתיבים מפורסמים עוברים דרך פלאי עולם הטבע, המעידים על יוצר ומתכנן שעומד מאחוריהם, ודרך המימד המוסרי-ערכי באדם, שהרי אם היקום וכל אשר בו אינו אלא צביר אדיר של חלקיקי יסוד, אין כל מקום ומשמעות למוסר וערכים. האם תאוריות מדעיות או ממצאים מדעיים עדכניים, כמו המפץ הגדול והאבולוציה (הברירה הטבעית), עשויים לספק הסבר אלטרנטיבי לפלאי העולם ולקיומו של המצפון?

undefined

הרב יעקב כהן

אייר תשע"ז
3 דק' קריאה
נושא המאמר
התחכום והמורכבות הקיימים בעולם מהווים בסיס לאחד הנתיבים דרכם מגיעים אנשים רבים לאמונה באלוקים. כיון שנתיב זה לאמונה הינו מפורסם ועתיק יומין לא נאריך בו, אלא נציין בקיצור שהסבירות לכך שהתחכום המתגלה בנבכי האטום והקוורקים, במרחבי הקוסמוס הכולל קוואזרים אדירים וצבירי גלקסיות עצומים, בפלאי גוף האדם וברמת דיוק שבקבועי הטבע הינו מקרי – שואף לאפס המוחלט. המסקנה העולה מכאן היא שהיקום נוצר על ידי מישהו, כשם שאם נראה מכונית באי המיושב בקופים בלבד נניח שהיא נוצרה ע"י אדם, ולא על ידי משחק אקראי של הקופים.
נתיב נוסף המביא רבים לאמונה הוא המצפון הנטוע בנפש האדם, מצפון המעיד על קיום מקור מוחלט לעולם, הנותן תוקף לערכים, למוסר ומידות. בהמשך נרחיב בביאור נתיב זה.
בשני פרקי המאמר נדון בשאלה האם וכיצד גילויים מדעיים חדשים משפיעים על תוקפם של שני נתיבי אמונה אלו. לצורך העניין נתמקד בשתי תאוריות שקיבלו חיזוקים אמפיריים: תאוריית 'המפץ הגדול', שהוכחה לאחרונה על ידי ממצאים רבים, למשל כשנמצא ששיעור הקרינה הקוסמית ביקום הינו בדיוק כפי שהתאורייה ניבאה, ותאוריית האבולוציה, שגם לה יש חיזוקים בנקודות מסוימות שלה. על פי תאוריה זו, מליארדי השנים בהן כדור הארץ קיים הן זמן מספיק להיווצרות מספר רב של מוטציות גנטיות, כך שהמוטציות המתאימות לתנאי הטבע, הן אלו ששרדו. בלי להיכנס לפירוט התאוריות ולביסוסן המדעי 1 , ניתן לומר שהן מציעות (או מבקשות להציע) הסבר כיצד על פי חוקי הטבע נוצר התחכום והמורכבות הגדולה שביקום, וכיצד השתמרה הנטייה המוסרית באדם.
האם תהליכי המפץ הגדול והאבולוציה שומטים את הבסיס מנתיב האמונה הבנוי על התחכום שביקום ועל המוסר שבאדם, כלומר האם הם אכן מהווים הסבר אלטרנטיבי לתחכום זה גם ללא ההנחה שעומד מאחוריו גורם תבוני, והאם הם אכן מהווים הסבר אלטרנטיבי לקיומו של המצפון גם ללא ההנחה שעומד מאחוריו מקור מוחלט הנותן לו תוקף?

גבולות הדיון
טרם נתחיל בדיון, נבהיר את גבולותיו:

א. המדע והאמונה עוסקים במישורים שונים: המדע עוסק בגילוי תהליכי הטבע ובמציאת החוקיות שבהם, והאמונה עוסקת בהכרת מי שאמר והיה הטבע. המדע עונה על השאלות 'מה' ו'איך', והאמונה עונה על השאלות 'מי' ו'למה'. על כן, מובן שאין סתירה בין המישור המדעי למישור האמוני, כפי שלמשל מסופר בתנ"ך שה' מוריד גשם על ידי עננים. עובדת אי הסתירה בין אמונה למדע לובנה בעבר במאמרים רבים, ונראה שכיום היא מוסכמת הן על אנשי תורה והן על אנשי מדע. כיון שכך, נבהיר מראש שבפרק זה לא נעסוק בשאלה האם המדע סותר את האמונה, אלא בשאלה האם לאור הממצאים המדעיים יכול עולם הטבע עדיין להוות נתיב דרכו ניתן להגיע לאמונה, או שהממצאים המדעיים שומטים את הבסיס לנתיב זה, שכן הם מציעים הסבר אלטרנטיבי לתחכום שבטבע.
לא זו בלבד שהאמונה והמדע אינם עומדים בסתירה, הרב קוק אף ראה ברעיון האבולוציוני רעיון שמתאים מאוד לפנימיותה של התורה, המתארת את העולם במונחים של התפתחות מתמדת 2 . אך עניין זה חורג מנושאו של מאמר זה.
ב. לא ניכנס כאן לדיון ביחס לתוקף המדעי של תאוריית האבולוציה והמפץ הגדול, כי כל התייחסות לכך במסגרת קצרה זו תהיה לא רצינית, ומה עוד שכותב שורות אלו אינו מומחה בעניין. לצורך השאלה העקרונית נניח שתוקפן המדעי של תאוריות אלו הינו מוכח כיום, או יוכח בעתיד 3 .

בשני הפרקים הבאים נתייחס לשני נתיבי האמונה שהזכרנו למעלה. בפרק הראשון נתייחס לנתיב המתבסס על התחכום שביקום, ובפרק השני נתייחס לנתיב המתייחס למוסר ולמצפון.
^ 1.המעוניין יוכל למצוא על כך בשפע במרשתת, כמו גם בספרים עממיים רבים.
^ 2.ראה אורות הקודש חלק ב', 'התעלות העולם' סעיף י"ט.
^ 3.תאוריית המפץ הגדול נחשבת כמוכחת, אך ביחס לתאוריית האבולוציה – יש שלבים בתהליכים המתוארים בה שהמדע לא הצליח להסביר, ואולי גם לא יצליח. אולם כיון שאנו דנים בשאלה העקרונית, נניח לצורך הדיון שבעתיד שלבים אלו יוסברו אף הם, כדרכו של המדע לגלות עוד ועוד דברים על העולם.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il