בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • ציצית ותפילין
לחץ להקדשת שיעור זה

זמן הנחת תפילין בבוקר

undefined

בית מדרש ג. אסף

איר תשע"ז
2 דק' קריאה
עיקרי ההלכות
א.זמן הנחת תפילין בבוקר הוא כשעה לפני הנץ החמה. זמן זה נקבע כי מאז סרה מעט חשכת הלילה והתפילין נראות.
ב.מצוה להניח תפילין כל היום. מאחר וקשה לשמור עליהם בטהרה, נהגו להנחים רק בשעת התפילה.
ג.הרוצה להתקדש ולהיטהר וללכת בתפילין כל היום, רשאי ואין בזה יוהרא.

א. זמן הנחת תפילין בבוקר
נאמר בתורה (דברים כח י): "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך". "ותניא, רבי אליעזר הגדול אומר: אלו תפילין שבראש" (ברכות ו א). ומפני שבתפילין נאמר 'ראייה', כלומר שצריך לראותם, קבעו חז"ל שזמן הנחת תפילין בבוקר מתחיל, "משיראה את חבירו בריחוק ארבע אמות ויכירנו" (ברכות ט ב).
מצאנו בפוסקים מספר דעות מהו המועד המדויק של תחילת זמן הנחת תפילין 1 :
השיטה המרכזית היא בין 52 דקות לשעה לפני הנץ.
יש מאחרים ל42 דקות לפני הנץ ויש מאחרים יותר ל35-40 דקות לפני הנץ.


ב. הנחת תפילין כל היום
"מצותן (של התפילין) להיותן עליו כל היום. אבל מפני שצריכין גוף נקי שלא יפיח בהם וצריך שלא יסיח דעתו מהן בעודן עליו, ואין כל אדם יכול ליזהר בהן- על כן נהגו שלא להניחן כל היום. ומכל מקום צריך כל אדם ליזהר בהן להניחן בשעת קריאת שמע ותפילה" (טור סי' לז).
מאחר שזמן קריאת שמע ותפילה הוא זמן קצר יחסית וכל אחד יכול להיזהר בו מהיסח הדעת ולשמור על גוף נקי (ב"י שם).
השו"ע כתב שנהגו לא להניח תפילין כל היום. מאידך לשיטת הגר"א יש להניח תפילין כל היום.
למעשה, מנהג רוב העולם וביניהם גדולי ישראל, כשו"ע. אמנם, היו רבים מגדולי ישראל שנהגו לילך בתפילין כל היום והרוצה לנהוג כמותם, רשאי ואין בזה יוהרא (ובלבד שישמור על קדושת התפילין) 2 .
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il