בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • לך לך
לחץ להקדשת שיעור זה
גליון 301

מגן אברהם

undefined

הרב שי איש-שלום

חשוון תשע"ח
2 דק' קריאה
בפרשתנו מסופר על הבטחת ד' לאברהם אבינו אחרי מלחמתו בארבעת המלכים "אל תירא אברם אנכי מגן לך,
1 שכרך הרבה מאוד"
. המפרשים
2
מסבירים כי עידוד זה של ד' לאברהם בא עקב פחדו מנקמת המלכים על
מלחמתו בהם, ולאור חשש זה מגיעה הבטחת ההגנה מאויביו.
מרן הרב קוק זצ"ל מבאר מימד מיוחד ועמוק בברכת "אנכי מגן לך". נקדים ונאמר שאברהם אבינו הוא בעל
החסד הגדול הראשון שהופיע בעולם. אברהם מכניס אורחים, מתפלל על הרשעים שיינצלו מפורענות וכו'. בנוסף
3 לכך אברהם מייצג את הופעת מידת החסד בעולם כמאמר הכתוב "תתן אמת ליעקב, חסד לאברהם..."
.
הרב מסביר שישנה סכנה לבעל חסד המשפיע את טובו לכל, ללא הבחנה בין צדיקים לרשעים. הסכנה היא
איפוא ביחס הדו כיווני בין המשפיע למקבל "ומה אפל הוא המצב, כשהנושאים השפלים והמזוהמים יחזירו
4 השפעתם, אחרי אשר נפגמה תחת ידם אל הנותן והמשפיע..."
. להבנתי, ההסבר לכך הוא כי כל אדם העושה
חסד עם הזולת בהכרח מושפע בצורה עקיפה במשהו מאישיותו של מקבל החסד. אין כאן מעשה נתינה גרידא
אלא עירוב וקירוב בין הנפשות השונות, מכאן הסכנה בספיגה של דברים שליליים מהאחר, מהרשע.
כך היא המידה בחסד שבין בני האדם, ברם החסד האלוקי של הקב"ה אינו כן "אמנם זהו כוחו של חסד אל
עליון... שלא תשוב שום השפעת קבלה כי אם מהנושאים הטהורים... וכל הרשעה כולה, היא רק מקבלת ולא
5 משפעת"
. השפעת שפע החיים על הרשעה אינה גורמת השפעה שלילית כלפי פמליא של מעלה. זו היא אם כן
ברכת ההגנה שלה זוכה אברהם, "אברהם הובטח ב'מגן' שלא תזיקהו השפעתו...לרעים ולטובים" כמו השפעת
6 החסד האלוקי כך אברהם אף שישפיע לרשעים לא יינזק בכך "מעין דוגמא של חסד של מעלה"
.
בהמשך דבריו מציין הרב קוק זצ"ל כי ישנם אנשים הנצרכים לשמירה לא להיכנס לשום מקום שפל, ואף אם
7 ישפיעו שם טוב וחסד הם יינזקו. הרב מביא את דבריו של רבי "אוי לי שנתתי פתי לעם הארץ"
שנבעו מחשש זה.
בנוסף ישנם הגדרות תורניות המגבילות את החסד במצבים מסוימים למשל, האיסור של 'השבת אבידה לנכרי'
וכיו"ב .
לסיכום, דרך החסד של אברהם אבינו זכתה להגנה מאת ד' שלא תינזק בקבלת דברים שליליים מן האחר, לכן
אצל אברהם ישנו חסד ללא גבולות. אכן גם כל אדם יש לו להיזהר ולהיות מודע לסכנה של נתינת חסד ללא
גבולות , שכן הכל זקוקים לשמירה והגנה אלוקית בכדי לא להינזק.

1
ספר בראשית פרק טו, א.
2
למשל רש"י, הרמב"ן, הספורנו ועוד לגבי 'שכרך הרבה מאד' נחלקו המפרשים.
3
ספר מיכה פרק ז, כ .
4
אורות הקודש ד, עמ' תצט
5
שם
6
שם
7
בבא בתרא דף ח,א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il