בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גשמים בארץ ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

מבקשי הגשמים

undefined

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

2 דק' קריאה 5 דק' האזנה
ראינו את ברכתה של ארץ ישראל שתלויה גם בחסדי שמים נעסוק גם בדמויות מהתלמוד המבקשות גשמים. ישנן דמויות ידועות כמו חוני המעגל ונקדימון בן גוריון, אנו נספר על דמות ידועה פחות, על נכדו של חוני המעגל - אבא חלקיה.

מסופר בתלמוד (תענית כג ע"א) שהעולם היה צריך לגשמים ושלחו אליו שיתפלל. כשבאו חכמים לביתו לא מצאוהו, ומצאו אותו בשדה עודר נתנו לו שלום ולא החזיר להם שלום. לפנות ערב כשהלך לביתו לקח את החבילה וסחב משא עצים ומעדר על כתפו וטליתו על כתפו השנייה. כל הדרך היה אוחז את מנעליו ולא נועלם וכשהגיע לנחל מים היה נועל את מנעליו. כשהגיע למקום קוצים הגביה את בגדיו. וכשהגיע לעיר יצאה אשתו לקראתו מקושטת בתכשיטים ומבושׂמת במיני בשׂמים. כשהגיעו לפתח ביתו נכנסה היא ואחר כך נכנס הוא וכשנכנסו חכמים לבית, הוא לא הזמין אותם לסעוד. זה נראה להם מוזר מאוד; ועד שהתחילו חכמים להתיישב, לחש הוא לאשתו ואמר: "יודע אני שהחכמים באים, שאבקש על הגשמים. בואי ונקדים - נעלה לעליית הגג ונבקש רחמים, אפשר יתרצה לנו הקב"ה וירדו גשמים ולא יֵדעו חכמים שהגשמים באים בזכותנו". וכך הם עלו אל הגג. התפלל הוא בזווית אחת והיא בזווית אחרת וענני הגשמים באו מאותו צד שהתפללה האישה.

אחרי שראו את העננים הולכים ובאים, ירדו אבא חלקיה ואשתו ושאלו את החכמים בתמימות: "מה אתם באים אלינו מה אתם מבקשים"? אמרו לו: "באנו לבקש על הגשמים שתתפללו". ואמר: "ברוך המקום, שלא הצריך אתכם לאבא חלקיה ותפילתו". אמרו לו חכמים: "יודעים אנחנו שאין הגשמים באים אלא בזכותך, אבל תפרש לנו את כל המעשים המוזרים שהיו לנו לאורך כל הדרך. מדוע כשבאנו אליך לשדה לא אמרת לנו שלום? זה לא מכובד שבאה משלחת חכמים ואתה לא מחזיר להם פנים לשלום"! ענה להם: "שכיר יום הייתי, ואיני רשאי להיבטל אפילו דקה אחת". יש לשים לב, במה נזהרים אותם צדיקים שבזכותם יורדים גשמים, אבא חלקיה לא רצה לגזול את בעל הבית אפילו בזמן הקצר הנדרש לאמירת שלום.

אחר כך שאלו אותו: "מדוע טענת את המעדר והעצים על כתף אחת ואת הטלית על הכתף השנייה"? ענה להם: "הטלית היא טלית שאולה, והיא שאולה על מנת שאלבשנה אבל לא על מנת לטעון עליה עצים". שאלו אותו: "ומדוע כל הדרך לא נעלת מנעלים, וכשהגעת למכשול המים נעלת"? ענה להם: "במכשול המים אינני יודע היכן אני דורך, אולי אסתכן בנשיכת דג או נחש, לכן נעלתי נעליים". "למה כשהגעת לקוצים הגבהת בגדיך"? אמר להם: "רגל שהיא נפצעת היא מתרפאת בגד שנקרע אי-אפשר לתקנו". מה אנו למדים מכך? - באיזה עוני חי אבא חלקיה. אחר כך שאלו אותו: "מפני מה כשהגעת לעיר יצאה אשתך לפניך והיא מקושטת"? ענה להם: "שלא אתן עיניי באישה אחרת". שאלו אותו: "ולמה נכנסה אשתך קודם ואתה אחר כך"? ענה להם: "שאני לא מכיר אנשים, והם לא בדוקים לי, אז 'קַבְּדֵהוּ וְחָשְדֵהוּ', לכן נכנסה האישה קודם". שאלו אותו: "ומדוע באו הגשמים מהצד של אשתך"? ענה להם: "מפני שהיא מצויה בבית, ונותנת לעני מן המוכן והנאתו קרובה יותר, שהיא נותנת אוכל ומזון ואני רק נותן צדקה - זה עדיין משהו רחוק יותר לעני".

אם כן מכל הפרטים האלה ראינו איזו דמות נפלאה באיזו רמה מוסרית היא נמצאת - במוסר העבודה שלה, כיצד היא נזהרת ברכוש הזולת, כיצד היא חיה בצניעות כזו שלא רוצה לספר שבזכותה באים הגשמים.

אלו הן הדמויות של מבקשי הגשמים ובזכותם יורדים גשמים לישראל זוהי 'ברכת השמים' התלויה ברמה המוסרית, שבארץ ישראל.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il