בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • גשמים בארץ ישראל
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

מוסריות הציבור והגשמים

undefined

הרב עוזי קלכהיים זצ"ל

2 דק' קריאה 3 דק' האזנה
ראינו ששאלת הגשמים תלויה גם ברמה המוסרית שלנו ראינו גם את דמותם של מבקשי הגשמים - אנשים בעלי קומה רוחנית גבוהה מאוד שבזכותם יורדים גשמים. נעיין עתה בסיפור פשוט שאולי נוגע לכולנו - שלפיו גם אנחנו יכולים להיות שותפים בשאלת גשמים. הסיפור הוא מימיו של רבי תנחומא גדול הדרשנים בספרו 'מדרש תנחומא' הוא חותם את תקופת המדרש.

בימיו היו זקוקים לגשמים באו אצלו ואמרו לו: "רבי גזור תענית" וגזר עליהם תענית. יום ראשון, יום שני, יום שלישי ולא ירדו גשמים. נכנס, דרש לפני הקהל ואמר להם:
"בני, התמלאו רחמים אלו על אלו והקב"ה מתמלא עליכם רחמים".
כלומר הוא פנה אל הציבור ואמר - תהיו אתם הגונים אחד אל זולתו רחמנים זה אל זה והקב"ה ירחם גם עליכם.
"עד שהם מחלקים צדקה לעניים, ראו אדם שמשיח עם גרושתו ולא עוד אלא שנתן לה מעות. באו אליו ואמרו לו: 'רבי מה אנו יושבים כאן ורוצים לשפר את המעשים, הרי יש עברה לפנינו'. אמר להם: 'מה ראיתם?' אמרו לו: 'ראינו אדם פלוני משיח עם גרושתו ולא עוד אלא שהביא לה מעות'. שלח אחריהם והביאו אותו אצל הציבור. אמר לו: 'מה לך זו'? אמר לו: 'גרושתי'. אמר לו: 'ומה נתת לה מעות'? אמר לו: 'רבי, ראיתי אותה בצרה והתמלאתי עליה רחמים'. באותה שעה הגביה רבי תנחומא פניו כלפי מעלה ואמר 'מה אם זה שאין לה עליו מזונות',
כלומר - אדם לאחר שגירש את אשתו הוא לא חייב לדאוג לקיומה ולמזונותיה
'והוא ראה אותה בצרות והתמלא עליה רחמים, אתה שכתוב בך 'אל רחום וחנון' אנו בני ידידיך אברהם, יצחק ויעקב, על אחת כמה וכמה שתתמלא עלינו רחמים'. מיד ירדו גשמים ונתרווח העולם". (בראשית רבה לג, ג)

הסיפור הזה בא ללמדנו שגם אנחנו - האנשים הפשוטים, אם אין בנו מעלת הצדיקים הגדולים שהם מתפללים על הגשמים זה תלוי גם בהתנהגות שלנו - בוויתור ההדדי ובחסד שאנו נוהגים זה עם זה. זה מתבטא בחיי היום-יום - אתה מגיע לצומת אתה יכול להתעקש או לוותר לזולת, אתה עומד בתור, אתה דוחף או נדחף. כל זה באיכות החיים היום-יומית, אם אנו נדע להתמלא רחמים אלו על אלו גם ה' ירחם עלינו וירדו גשמים ויתרווח העולם.


את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il