בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • תשעה באב
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

אברהם בן מכלוף

בזכות נשים צדקניות תבוא הגאולה

undefined

הרב ליעד אוריין

תשע"ח
2 דק' קריאה
ישנו מדרש 1 מופלא שקובע:
'אמר ר' אחא...ואין הדורות נגאלים אלא בזכות נשים צדקניות שבדור, שנאמר: "זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל 2 " לבני ישראל לא נאמר, אלא לבית ישראל'.
האמת, שהמדרש לא מפתיע אותנו כי הגאולות בכל הדורות באו על ידי כוח האמונה של נשות ישראל הצדקניות, החל מגאולת מצרים, כשהגברים כבר התייאשו, היו אלה הנשים בטוחות בגאולה, נס פורים שבא על ידי אסתר ונס חנוכה שהיו הנשים אקטיביות בנס.
הנשים לא השתתפו בחטא העגל, וכן אם היו שולחים מרגלות במקום מרגלים לא היה חטא העגל שכל כך עיכב את הגאולה והוא השורש הרע לכל ט' באב שהפך להיות יום בכי.
וכך כותב הכלי יקר בפרשת שלח לך 3 :
'והנשים היו מחבבות הארץ ואמרו תנה לנו אחזה וע"כ אמר הקב"ה לפי דעתי שאני רואה בעתיד היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ כי לא יספרו בגנותה , אבל לך לדעתך שאתה סבור שכשרים המה ואתה סבור שהארץ חביבה עליהם תשלח אנשים וזהו שלח לך לדעתך אנשים, אבל לדעתי היה יותר טוב לשלוח נשים כאמור'.
ולפי זה נבין את דברי הירושלמי 4 :
'הני נשי דנהיגי לא למשתי עמרא מדעייל אב מנהגא'.
כלומר, נשים שנוהגות שלא לערוך חוטי השתי (הרי בכל אריגה ישנם חוטי שתי וחוטי ערב), החל מראש חודש אב, מנהג טוב הוא.
טעם המנהג הוא לפי מה שכתוב בתהילים 5 : 'כי השתות יהרסון', ובית המקדש הוא תשתית העולם, וקודש הקודשים בנוי על אבן השתיה.
כלומר, הנשים בעצם מודיעות לכולם, אם אין בית המקדש שהוא תשתית העולם, גם לא נמשיך ליצור ולארוג על ידי חוטי השתי.
חז"ל קידשו וקיימו את אותו רגש אותנטי של הנשים, שבאו וייסדו מנהג והוסיפו באופן ספונטני על תקנות חכמים, והפך המנהג לקודש.
'בנות ישראל קיבלו על עצמן' 6 , הנשים שמרגישות אחריות על הגאולה, שלא הן עיכבו אותה, והן שיביאו אותה, לא מסתפקות במצווה, אלא מוסיפות מעשים שיבטאו את הכמיהה והכיסופים לבניין בית המקדש.
מנהג זה מתחבר למנהג יפה לשטוף את הבית בתשעה באב לאחר חצות היום כהכנה למלך המשיח. כל כך גדולה האמונה, כל כך הלב מרגיש לשם שמיים עד כדי שהגברים בראותם מעשים אלו מתחזק ליבם באמונה שאכן בזכותכן נשים צדקניות ראויים אנו כבר לגאולה במהרה בימינו אמן.
^ 1.מדרש זוטא, רות פרשה ד'
^ 2.תהילים, צ"ה, ט'
^ 3.במדבר יג, ב
^ 4.תחילת פרק רביעי במסכת פסחים
^ 5.תהילים יא, ג
^ 6.ביטוי על פי הגמרא במסכת ברכות לא, א
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il