בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • הלכות יום הכיפורים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

שלמה בן יעקב

אכילה בערב יום הכיפורים

undefined

הרה"ג יעקב אריאל

תשרי תש"פ
2 דק' קריאה
"מצוה לאכול בערב יום כיפור ולהרבות בסעודה" (שולחן ערוך, תרד, א).

שאלה: כמה צריך לאכול בערב יום הכיפורים, והאם חובה לאכול לחם?
תשובה: רבינו יונה (בספר שערי תשובה, שער ד), נותן כמה טעמים למצוות אכילה בערב יום הכיפורים. אחד הטעמים הוא, מפני שבשאר הימים הטובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת החג. ומפני שביום הכיפורים אנו צמים ולא יכולים לשמוח, לכן הסעודה על שמחת החג היא בערב יום הכפורים.
לכן נראה שיש לאכול כמו ביום טוב, כלומר שתי סעודות עם פת. יש לאכול בצורה שתעזור לצום, ולכן חשוב לאכול לחם - לא רק מתוך שמחת היום, אלא גם כי הוא מזין. כמו"כ כדאי לאכול מאכלים המזינים את הגוף, ולא מאכלים שומניים וכדומה. וכן יש לשתות הרבה נוזלים.
שאלה: יש שנוהגים לאכול כל היום על מנת לקיים את המצווה בהידור, ויש שמוצצים סוכריה כל היום על מנת להיות עסוקים כל היום במצווה. האם ראוי לעשות כך?
תשובה: זאת לא כוונת המצווה. הכוונה היא כפי שאמרנו - להרבות באכילה כמו ביום טוב. [אדרבא, סוכרייה זה לא בריא, ולפני יום כיפור צריך לשוב בתשובה גם על אכילה לא בריאה...]


גלולות בערב הצום
שאלה: האם מותר לבלוע גלולות בערב הצום, שעוזרות לאדם לא להרגיש את קושי הצום, או שמא אסור משום שזה מבטל את מצוות העינוי?
תשובה: ודאי שמותר. אין כוונת התורה במצוות ה'עינוי' להיות בצער; ההפך נכון - התורה ציוותה שנשבות מאוכל על מנת שנתעסק ברוחניות בלבד. במצב אידיאלי לא נרגיש צורך לאכול כלל, כאילו אנחנו 'אוכלים' רוחניות - לא שנהיה בצער. יום כיפור הוא יום טוב, שאופן השמחה בו הוא העיסוק בתורה ובתפילה. לכן ודאי שמותר לקחת את הגלולות האלו.
אך אף על פי כן, אין זו דרכה של תורה – 'להתחכם'. רצון התורה הוא שנצום, ומגודל היום הקדוש והעיסוק בתפילה ובתורה, לא נרגיש את הצורך לאכול. לכן מי שאין לו צורך מיוחד, ראוי שלא יקח את הגלולות האלו.


בושם ודיאודורנט ביום כיפור
שאלה: האם מותר להתבשם בבושם או בדיאודורנט ביום כיפור?
תשובה: מותר, מפני שזה לא דומה לאיסור סיכה. סיכה הינה פעולה שנועדה להזין את העור, והבושם והדיאודורנט לא נועדו לכך. הפוסקים התירו לכהנים שצריכים ליטול את ידיהם לברכת כהנים, ליטול במים שעירבו בהם מי ורדים על-מנת לתת ריח טוב בידיים (ראה חיים שאל א, עד), הרי שאין איסור סיכה בנתינת ריח טוב.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il