בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • מאמרים נוספים
לחץ להקדשת שיעור זה

אמת מארץ-ישראל תצמח

השוט בידי הפרשים משל הוא לשוט גדול יותר; על תדמית, שטיפת מוח ומיגון.

undefined

הרה"ג נחום אליעזר רבינוביץ' זצ"ל

אדר תשס"ו
5 דק' קריאה

החורבן הוא לא תבוסה
הפינוי בעמונה צריך ללמד אותנו, שהעם שלנו עדיין לא בשל לנהל מדינה דמוקרטית. חז"ל אומרים "כמתוקנים שבהם לא עשיתם, כמקולקלים שבהם עשיתם". אולי זה לא פלא שעם שהיה כל כך מפורד ומפוזר בין העמים דורות רבים לא למד איך לנהל מדינה, אבל מאידך כן למד איך לנהל קהילות פזורות במדינות שונות. הקהילות האלו הרגישו לא רק אחריות לחברי הקהילה המקומית, אלא גם ליהודים במקומות אחרים. יש הרבה תיעוד היסטורי לכך שכאשר יהודים גורשו ממדינה אחת והצליחו לברוח למדינה אחרת שהיה בה יישוב יהודי - הפליטים מצאו שם מיד מנוח, כי הקהילה הקיימת פתחה את לבה לקבל את הפליטים, לנסות לעזור להם כמה שאפשר. היתה אחריות כלל ישראלית. ישראל ערבים זה לזה - זו לא היתה רק אמרה וסיסמה, אלא במשך הדורות זו היתה ההנחיה המנחה את כל עם ישראל. ציפינו, ולכאורה זה מתקבל על הדעת, שכאשר זכינו בחסדי ה' לחזור לארצנו ולהקים מלכות ישראל מחדש, שזאת היא בעצם ההגדרה של מלכות ומדינה או ריבונות לאומית, דהיינו אחריות לכל האזרחים, היה עולה על הדעת שדבר כזה יהיה הבסיס לקיומנו, והנה היום נוכחנו לדעת שזה לא דווקא כך. נוכחנו שהמנהיגות רואה בהפעלת כוח תכלית לעצמה, ומה שהם רוצים הוא לשלוט. השלטון הפך להיות מגמה בפני עצמה. וה' יצילנו מכך.

אמנם לא כל אחד רואה בעובדה שלא הצלחנו לשמור על הבתים שלא ייהרסו, או אפילו בחורבן הגדול יותר, החורבן של גוש-קטיף, שעדיין הפצע הוא טרי ומדמם, רק כתבוסה לציבור שלנו. אין ספק שיש לא מעט אנשים שבגלל התופעות הללו פותחים את עיניהם ורואים שכוחות השלטון וכוחות התקשורת עשו להם שטיפת מוח גדולה, ויש אנשים שהתרשמו דווקא מן העובדה שיש לנו ברוך ה' ציבור גדול של צעירים, שמוכנים לקדש שם שמים ברבים ולצאת ולהפגין למען דבקות בארץ, דבקות בעם ישראל, בערכים של אמת.

ראינו התקפה כזאת של שוטרים רוכבים על סוסים, שדהרו בכוח לשדרות של צעירים שעמדו והפגינו מסירות לעם ישראל, והתמונות הללו בסופו של דבר יחדרו למודעות של בני האדם.

אנחנו צריכים לפרסם את התמונות האמיתיות, ויש תמונות. אנחנו יכולים לנסות להגיש תלונות משפטיות, שמטרתן היא בעיקר לפרסם את האמת. לפני שבוע נתפרסמה ידיעה שכל הסיפור על החומצה בכפר-דרום היא שקר גמור, וברור שלא כל הציבור שומע את ההוכחות האלו. את ההוכחות הללו צריך לנסות לפרסם, וכל מי שקיבל מכות חייב להגיש תלונה משפטית כנגד המשטרה או כנגד הממשלה שנהגה בו באופן רצחני כזה.

הציבור שלנו חייב לקחת על עצמו את האחריות לפרסם את האמת, ואם האמת תתפרסם - אין ספק שכמה אנשים יפקחו את עיניהם ויבינו שיש פה ציבור בעל ערכים, צעירים שהם מלח הארץ, וצריך לעודד אותם ולא חס ושלום לרדוף אותם.

השתתפות בבחירה תמנע סיום ב"כי-רע"
דווקא עכשיו אסור לנו לחשוב מחשבות של התנזרות מבחירות ומהשתתפות בתהליך הפוליטי. אני לא יודע אם נצליח הרבה או מעט, אבל אין ספק שאחת המגמות של אלה שרוצים להוציא אותנו מתוך המוסכמה הכללית היא שאנחנו נתנזר מלנסות להשפיע על המהלכים של המדינה, וזה דבר שאסור לנו לעשות. גם אם לא נוכל להגיע לגדולות, ואני חושב שבכל זאת נגיע, חשוב שהציבור בכללותו, ואולי בעיקר אלה שאוחזים את השלטון בידיהם, יוכרחו להכיר ולהבין שיש פה ציבור הולך וגדל ויבינו שהציבור שמפחיד אותם, אין רצונו לשלוט עליהם. אנחנו צריכים להבהיר להם שאין להם ממה לפחד, אלא מאובדן שליטה עלינו, ואני מבין שזה אכן מפחיד אותם. אבל אין ברירה, מי שיש בידו שוט והוא הולך לאבד אותו - החיסרון הוא בו שהוא מפחד מדבר כזה, ואולי נצליח. יש הרבה אנשים שאני חושב שבעזרתם נוכל להצליח להוכיח שיש גם תכלית אחרת לחיים עלי אדמות, שכוחה מערכי התורה וערכי הנצח שאנחנו דבקים בהם - ערכים שמתאימים גם להם.

ואולם גם כשאנו באים לפעול במערכת הבחירות ולהביא את דעתנו לכלל, ברור שצריך להתחשב בדעתם של בני-אדם, ואין לעשות מעשים שנראים כחילול ה', למרות שהמוטיבציה היא לקדש שם שמים. מאוד חשוב שמי שעושה טוב לא ייראה חלילה כעושה רע, וגם זה חלק במצוות קידוש ה'. אבל יש דברים שבהם חייבים לומר "אין חכמה ואין עצה ואין תבונה כנגד ה'", כלומר חשוב שהתדמית שלנו תהיה תדמית של אמת, שלא ניתן מקום לשקרנים ולזייפנים. אם רק התדמית תעניין אותנו וחלילה נהיה מוכנים להקריב ערכי אמת תמורת תדמית, מה הועילו חכמים בתקנתם? כמובן שלזה צריך חכמה גדולה ותבונה ובעיקר דבקות בתורה - לדעת איך עושים דברים טובים למען שם שמים.

החג הקרוב שיבוא עלינו לטובה הוא פורים, ואת פורים צריך לראות כחג שהכין אותנו לגאולה ולא לגלות. בל נשכח שהאירועים של פורים היו הקדמה לתקופת בניית בית-המקדש, ואחרי פורים נגמר בניין בית-המקדש. כלומר, צריך להבין שיש בשורה שצריך לממש אותה, ובעזר ה' הציבור שלנו גדל ומתעצם. זאת אחת הסיבות שיש גם מתנגדים, אבל אסור לנו להתייאש ולאבד עשתונות בגלל שיש מתנגדים ושבידם הכוח. לא הכל בעולם הזה מוכרע על-ידי הכוח. הנביא אומר "לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי אמר ה'", והוראה זו היא מעשית גם לימינו אנו. אנחנו צריכים להבין שעמידה איתנה על עקרונות ועל רוחניות אמיתית בהחלט יכולה לשנות דברים. זכינו לראות נסים ונפלאות בחזרתנו לארצנו, ובל נשכח שקיבוץ הגלויות שארע בימינו - לא היה כדוגמתו מאז, כולל בימי יהושע בן-נון. כמה יהודים נכנסו לארץ בימי יהושע בן-נון? התורה אומרת שהיו 60 ריבוא גברים, ואם נוסיף גם את הנשים והטף ונכפיל את המספר הזה פי ארבעה או חמישה, יוצא שהיו כמה מיליונים, ודאי לא יותר מארבעה-חמישה מיליון. ברוך ה' אנחנו כבר היום יותר מחמישה מיליון יהודים בארץ, וזאת היא תופעה שיש להודות להקב"ה עליה. ברור שבין כמה מיליוני היהודים יש גם כמה רשעים, ואלמלא הם הרי היינו חושבים שחלילה ניטל חופש הבחירה מבני-אדם, אבל אסור לנו, בגלל הרשעים האלה, לאבד תקווה ולהגיע לאוזלת יד. יהי רצון שכשם שה' עשה לנו נסים בימים ההם, כך הוא יעשה לנו נסים בזמן הזה.

חזקים על עדינים
בעניין השאלה האם לצאת לפעול לבחירות, על זה כבר אמר החכם מכל אדם "אחוז בזה וגם מזה אל תנח ידיך". ברור שאין לרוקן את בתי המדרש מתלמידים עקב העיסוק בבחירות, אבל מאידך גיסא, ברור שאין להניח את העבודה לבחירות. זה חשוב מאוד ובהחלט יש סיכוי לא מבוטל, אם נשקיע מספיק עבודה, שהדברים ישתנו באופן רציני ואפילו מפתיע.

יש אנשים שסונוורו על-ידי הברק המלאכותי של מנהיגות חזקה. ייתכן שהאירועים של היום, עם כל הכאב בדבר, יוכיחו להרבה אנשים שהמנהיגות החזקה הזאת היא בעצם החולשה בהתגשמותה. הם חזקים כנגד נערים ונערות "בני ציון המסולאים בפז", ילדים עדינים שעומדים כנגד כוח אדיר, אבל הם לא חזקים כנגד אויב מבחוץ. ואם נצליח לשכנע מספיק אנשים, באמצעות 'פנים אל פנים', שזה מה שקורה לנו, ייתכן שהכל ישתנה. לשם כך צריך לדבר עם אנשים שעדיין פתוחים לשמוע דברי אמת.

ואולם אין ספק שאסור שהדברים הללו יבואו על חשבון לימוד התורה. לזה צריך חכמה ותבונה, כך שהמינון יהיה מחושב. אנחנו עוסקים בעיקר בתורה, וכל הדברים האחרים יוצאים מן התורה וחוזרים אליה. מהסיבה הזאת אין להירתע מלדבר על כל דבר שנוגע ליסוד חיינו, כולל עניין התשובה.

--------------
באדיבות תנועת "קוממיות". להזמנת חוברת המאמרים 02-9974425.

את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il