בית המדרש

  • מדורים
  • הלכה פסוקה
לחץ להקדשת שיעור זה
ארץ חמדה גזית

תוקפו של סיכום בעל פה עם עובד על תנאי שכר

undefined

הרב עקיבא כהנא

כ"ב בשבט תשפ"א
2 דק' קריאה
דיין
הרב עדו רכניץ

המקרה בקצרה:
התובע הוא עובד אבטחה בישוב, והנתבעת היא האגודה השיתופית של הישוב. במסגרת תפקידו התובע קיבל שכר שעתי, במהלך חודש ספטמבר 2019, הרבש"ץ הודיע לו כי הוא מתמנה לסגנו, וכי הוא יקבל כשכר 1,500 ₪ לחודש. הקורס שאותו היה אמור התובע לעבור נדחה, והרבש"ץ הסביר לתובע שעליו לרשום את שעות העבודה. לאחר שיעבור את הקורס, הוא יקבל את השכר הקבוע כסגן רבש"ץ למפרע, כהשלמה לשכר השעתי שאותו הוא יקבל בינתיים.
בחודש יוני 2020 התובע נפגש עם הרבש"ץ ומזכיר הישוב על מנת שיחתמו על חוזה עבודה חדש, ובהזדמנות זו הוא הזכיר כי עליו לקבל השלמת שכר למפרע. הרבש"ץ סירב לכך בטענה שהתובע לא ביצע את המשימות המוטלות על סגן רבש"ץ. לטענת התובע הוא ביצע כמעט את כל התפקידים של סגן רבש"ץ, וכל הבקשות של הרבש"ץ מולאו על ידו. מזכיר הישוב טען כי בהתחלה הוא חשב שיש לשלם לתובע שכר קבוע, אך לבסוף חזר בו.

פסק הדין:
הנתבעת תשלם לתובע השלמת שכר ל-1500 ₪ כפי שהובטח לו.

נימוקים בקצרה:

א. סיכום בעל פה מחייב
לפי ההלכה סיכום בעל פה מחייב בין הצדדים, אם נעשה לאחריו מעשה קניין. בהקשר של שכירות פועלים מעשה הקניין השכיח ביותר הוא התחלת עבודה (שו"ע חו"מ שלג, א) ולכן במקרה שהעובד עבד לאחר סיכום בעל פה, יש תוקף מחייב לסיכום. הנתבעת הבטיחה לתובע בחודש ספטמבר שכר קבוע של 1,500 ₪, ולאחר מכן התובע עבד ולכן נכרת בין הצדדים הסכם שכר חדש ומחייב.

ב. האם היה על התובע לבצע את כל המשימות של סגן רבש"ץ על מנת לקבל את שכרו
לטענת הנתבעת, התובע לא ביצע את כל הפעולות שמצופה מסגן הרבש"ץ לבצע, ולכן לא מגיע לו שכר מלא עבור עבודתו. בית הדין לא קיבל את הטענה, משום שעבודה מסוג זה אינה מאופיינת בשעות עבודה קבועות, אלא באחריות ובמילוי משימות המוטלות על העובד. כיוון שהתובע ביצע את כל המשימות שהוטלו עליו, אין אפשרות לשלול חלק משכרו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il