בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה
תשובה קא

חשש להחלפת יין ביין נסך

undefined

בית דין ארץ חמדה - גזית

ג' ניסן תשפ"א
שאלה
כל שבת אני מקדש ליושבי בית האבות הקיים בקהילה. היין שמגישים לי הוא מבושל ולכן אין בעיה של סתם יינם, אבל האם יש חשש שהם יחליפו את היין ביין אחר שהוא לא כשר? בדרך כלל הבקבוק הוא לא סגור בחותם אלא רק בפקק, ולפי מה שידוע לי אין מכניסים בבית אבות שום יין, והאחראית לשמירת היין לקידוש היא אשה יהודיה, אבל איננה שומרת שבת, האם אפשר לשתות ולברך על היין הזה?

תשובה
מחלל שבת בפרהסיא אינו נאמן באיסורים 1 . אולם אם אינו חשוד על הגזל, אין לחשוש שהחליף את תוכן בקבוק היין 2 .
^ 1. שו"ע יו"ד סי' קיט סעיף ז.
^ 2. א. שם סעיף יט. וכאשר קנה עבורו בקבוק יין מסוים, נדון המקרה כאומר "מאיש פלוני מומחה קניתי". והוא הדין כשחוזר ומפקיד אצלו, כמבואר שם בסעיף ג בהג"ה.
ב. יש להעיר שהיינות השכיחים והמצויים בין הגויים, הינם יינות "יבשים". ואם משתמשים לקידוש ביין "מתוק", לא ניתן להחליף את היין ללא שהדבר יתגלה. גם אם ימצא יין מתוק של גויים מסוג "Dessert", הוא יקר ביותר, וההחלפה אינה כדאית.את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il