בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • התבוננות אמונית
לחץ להקדשת שיעור זה

שיחת פתיחה לזמן אלול תשפ"א

חיזוק על חשיבות קבלת עול התורה ולימוד תורה בשמחה.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

א' אלול תשפ"א
14 דק' צפיה
הרב דיבר על חובת הלימוד מתוך שמחה. "את כל המצוות צריך לעשות בשמחה", אמר. "אך בלימוד התורה השמחה היא בעצמות הלימוד. לאמר, בכל המצוות אפשר לקיים אותם גם בלא שמחה אך שלמות המצווה לקיים אותה בשמחה - ובלימוד התורה לא ניתן ללמוד ללא שמחה, השמחה היא בעצם הלימוד.. צריך לשמוח בלימוד תורה, ולעשות תשובה בימים אלה על העבר, אם הלימוד לא היה בשמחה - לשמוח. כל הלכה, בכל לימוד, שמחה בד' אלוקינו נותן התורה".

הרב התייחס לסיוע המיוחד של הקב"ה לכל התקדמות רוחנית של האדם. "עם ישראל חי בין בגשמיות בין ברוחניות מעל הטבע. קיומו של עם ישראל מעל הטבע, קיום אלקי. גם היעדים של כל יחיד מישראל גדולים מכוחו הטבעי", אמר. "אמרו חכמים: 'בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ואילולא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו'. השאיפה לעשות את רצון ד', להתגבר על כל השפעה חיצונית ופנימית, השאיפה להיות קדוש וטהור היא למעלה מיכולתו הטבעית של אדם, אך מובטחת לו הברכה והעזרה האלקית. וכיוון שמובטחת לו העזרה האלקית מי יכול לעמוד נגדו".

בסיום דבריו הרב הזכיר את החובה להקפיד על כללי הזהירות הנדרשים בעקבות מגפת הקורונה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il