בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה
ומעלת הקבורה בארץ ישראל

קבורת אשה שלא ליד בעלה

undefined

רבנים שונים

תמוז תשפ"ב
לימה, פרו Lima, Peru
אייר תשנ"א

קבורת אשה שלא ליד בעלה ומעלת הקבורה בארץ ישראל

שאלה
אשה שבעלה קבור בישראל והיא קנתה בחייה חלקת קבר לידו, וכעת רוצה להיקבר כאן בלימה לאחר מותה בהיות ילדיה גרים במקומנו, ורצונה שיעלו לקברה בכל עת שירצו בלי מגבלות של מרחק. מה עדיף?

תשובה
א. אין האשה משועבדת לבעלה בענין זה והיא יכולה לבחור לעצמה את מקום קבורתה 1 .
ב. באשר לשאלה, אם עדיף להיקבר בחו"ל כדי שהבנים יוכלו לפקוד את קבר אמה, או להיקבר בארץ-ישראל, לא מצאנו התייחסות מפורשת לעדיפות בין שתי האפשרויות, אך חז"ל הפליגו במעלת הקבור בארץ-ישראל 2 , ובפרט בירושלים 3 .
ג. ^ 1. שו"ע (יורה דעה סי' שסו, ב)- "אשה שירשה קבר ממשפחתה נקברת בתוכו", משמע שאינה משועבדת ליקבר ליד בעלה; ועיין שו"ת "מנחת יצחק" (ח"ג סי' קו).
ד. ^ 2. שו"ע (יורה דעה סי' שסג, א) וש"ך (שם סק"ג), ב"גשר החיים" (ח"א פרק כז סי' ט), "כל בו אבילות" (סי' ו סעיפים ה- ו), "ילקוט יוסף" (סי' לב סעיפים ג-ה).
ה. ^ 3. שו"ת "ציץ אליעזר" (חי"א סי' עה וחי"ד סי' עט), ובס' "שבט מיהודה" לרב איסר יהודה אונטרמן, (ח"א עמ' תצו).
ו.
ז.
ח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il