בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

טיפול בנפטר שיש צורך לדחות את הלווייתו

undefined

רבנים שונים

אב תשפ"ב
2 דק' קריאה
וולטה, מלטה Valleta, Malta
סיוון תשס"ח

שאלה
אחד מחברי קהילתנו נפטר בגיל מבוגר, ב"ה. קרוביו שחיים מחוץ למדינה היו יכולים להגיע להלוויה רק אחרי שלושה ימים מהפטירה. כדי לשמור על כבוד המת, ניקינו את הגופה מחומרים אורגנים. האם נהגנו נכון הלכתית? מתי היינו אמורים לעשות את הטהרה - לפני הניקיון, אחריו או לפני הקבורה? אם תדריכונו כיצד לעשות את הטהרה, נודה לכם.
מה מקורו של המנהג לתת ביצים על ראש המת?
האם חייבים להקפיד שגברים יטפלו בגברים ונשים בנשים? האם מותר לקבור בארון?

תשובה
א. אסור להלין את המת, אלא אם ה"הלנה" נעשית לכבודו, כגון להביא לו ארון ותכריכים, או כדי שיבואו קרובים וכדו' 1 . צריך שבשעת הקבורה המת ותכריכיו יהיו נקיים, לכן אם הזמן בין המיתה לקבורה קצר יש לסמוך את הטהרה לקבורה. במקרה שיש צורך להלין את המת לכבודו, ניתן לסמוך את הניקיון והטהרה למיתה, כדי שלא יימאס המת על העוסקים בו, או מטעמי הגיינה. ואם לאחר הניקיון ישוב המת ויתלכלך, חוזרים ומנקים את הלכלוך סמוך לקבורה 2 .
ב. אחרי הניקיון מסירים מעל המת את הסדין שהיה עליו בשעת הרחצה, ומעמידים את המת: שני אנשים מחזיקים במת, ושני אנשים נוספים שופכים עליו את המים, אחד בצד ימינו ואחד בצד שמאלו, מראשו ועד רגליו. וצריך שישפכו את המים ביחד, היינו שלפני שהראשון יסיים שפיכת המים שבידו כבר יתחיל השני לשפוך.
בארץ ישראל יש שמניחים את המת בזמן הניקיון על לוח ("דף") מיוחד המסייע בהעמדת המת והחזקתו בזמן הטהרה. אחרי שפיכת המים, אחד מחברי החברה קדישא מכסה מיד את המת בסדין יבש. שוטפים את דף הטהרה ושוטחים מעין שטיח על הדף, ומשכיבים את המת על הדף כשהוא מכוסה בסדין הלבן והיבש. מנגבים היטב את הגוף לפני הלבשת התכריכים 3 .
ג. מנהג נתינת הביצים על הראש הנו מנהג קדום, וטעמיו מבוארים במקורות קבליים 4 . רוב רובן של קהילות ישראל אינן נוהגות כיום מנהג זה.
ד. גברים לא יעסקו בטהרת נשים, משום הרהור, אך נשים יכולות לעסוק בטהרת גברים 5 .
ה. יש לקבור באדמה, שנאמר "כי עפר אתה ואל עפר תשוב". לפיכך לכתחילה יקברו ללא ארון, או בארון שיש בו נקבים 6 . אם הארון אינו מנוקב והניח את הארון באדמה – יצא בדיעבד ידי חובת מצוות קבורה, וכך נוהגות רוב הקהילות בחו"ל.
ו. ^ 1. שו"ע (יו"ד סי' שנז סע' א).
ז. ^ 2. שם (סי' שנב) "פתחי תשובה" (ס"ק ג, בשם תשובת "חתם סופר" יו"ד סי' שכח).
ח. ^ 3. "גשר החיים" (א עמ' צח).
ט. ^ 4. שו"ת "חתם סופר" (יו"ד סי' שכז).
י. ^ 5. שו"ע (יו"ד סי' שנב סע' ג).
יא. ^ 6. ותשם (סי' שסב סע' א).
יב.
יג.
יד.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il