בית המדרש

  • מדורים
  • שו"ת "במראה הבזק"
לחץ להקדשת שיעור זה

דין "מעמיד" (רנט) העשוי מקיבת בהמה טריפה

undefined

רבנים שונים

אלול תשפ"ב
וולינגטון, ניו זילנד Wellington, New Zealand
תמוז תשנ"א

שאלה
לגבי הכשרת רנט מעור בהמה טריפה- ברשותי תשובה של הרב דוד שיינקופ שליט"א מארה"ב ובה פסק הלכה המתיר שימוש ברנט (דבר המעמיד) שנעשה מעור קיבת בהמה לא-כשרה, ואבקש חוות דעתכם בנדון. והרי תיאור תהליך ההכנה: לאחר חיתוך עור הקיבה לחתיכות זעירות ממיסים אותו בתמיסה כימית כשרה. העור נפסל לאכילת כלב ונוצר "דבר חדש".
אין כאן משום ביטול איסור לכתחילה, כי התוספת הכימית חשובה והכרחית למוצר הסופי, ואין שאלה של חוזר וניעור.
מראה מקומות: רמ"א יורה דעה סי' פז, י, "פתחי תשובה" יו"ד סי' פ"ז, י ס"ק כא, "ערוך השולחן" יו"ד סי' פז, מג, "חכם צבי" סי' קא "יד אפרים" יו"ד סי' צט, ה (הרב ח"ע גרודזינסקי, "אחיעזר" ח"ב יו"ד סי' יא, ח"ג סי' לג, ה, הרב צירלזון "ארזי לבנון" סי' מג- מה, הרב ג"ל גראוברט, "חבלים בנעימים" יו"ד סי' כג, הרב י' הנקין, "עדות לישראל" עמ' 173-177).
האם אפשר להשתמש בהיתר הנ"ל, וכמובן אחרי שבדקתי, שאכן התהליך גם כאן הוא כמו בתשובתו של הרב הנ"ל?

תשובה
ניתן להשתמש ב"רנט" המיוצר מקיבת הטריפה, תוך הקפדה שתהליך ייצורו הוא כמתואר בתשובה ששלחת 1 2 .
^ 1. פסקו של מרן הגר"ש ישראלי על-פי דברי "אחיעזר" ח"ג לא פיסקה ג (מלבד המקורות שהוזכרו בתשובה שצירפת)
^ 2. עיין עוד ב"מראה הבזק" (ח"א תשובה נא; ל"ב במהדורה הראשונה). ראה כאן
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il