בית המדרש

  • מדורים
  • חמדת השבת
לחץ להקדשת שיעור זה

ענפים לעיטור שולחן

undefined

הרב בצלאל דניאל

יד כסלו תשפ"ג
2 דק' קריאה
הודעה בווטסאפ:
שלום הרב
האם מותר בשבת להניח ענפים על השולחן? (כאלה שהכנתי מראש לצורך עיצוב השולחן כמובן).
תוכל לכתוב עם מקורות? תודה

תשובה:
שלום עליך
איזו סייעתא דשמיא! כשכתבתי טורים על השמיטה במשך שנת השמיטה לא היה מפתיע במיוחד שתדיר הייתי מקבל שאלות שעוסקות בנושאים קרובים לנושא עליו כתבתי. שמחתי לקבל את שאלתך בדיוק בתקופה בה אני כותב טורים על הלכות מוקצה.

המוקצה הבסיסי ביותר הוא מה שאינו כלי ואינו אוכל. מה שאינו כלי ואינו אוכל לא הוכן לשימוש של בני האדם, וממילא הוא מוקצה משימושנו במשך השבת. מלשון הגמרא במסכת שבת (דף קכ"ד) ניתן לדייק שהכנסת החפצים הללו לשימוש נחשבת כהולדה של שימוש חדש בשבת, וזה אסור. כמובן שאין הכוונה ממש לאיסור של תיקון כלי, אך המשמעות היא שמותר להשתמש בשבת אך ורק בדברים הנמצאים במרחב השימוש שלנו בכניסת השבת.

אם כך עולה השאלה: כיצד מכניסים חפץ מהטבע למרחב האנושי לפני שבת?
כמובן שרוב הכלים שלנו עוברים הכנה משמעותית לפני שהם נכנסים לשימוש – כלי המטבח, הסלון והספרים, כולם נלקחו מהטבע ועברו עיבוד משמעותי בכדי שיוכלו לשמש את צרכינו בצורה מיטבית. אך אין צורך בהכנה שכזו בכדי להכניס חפצים אחרים לכלל שימוש שיפקיע אותם מדין מוקצה.

הגמרא (שבת דפים קכד-קכה) דנה בשאלה הזאת, ומביאה מספר מקרים, מחלוקות וסיפורים. מתוך הדברים עולות שלוש רמות אפשריות של הכנה. נדגים אותם ביחס לשאלתכם על ענפים לקישוט:
- שינוי של החפץ לצורך השימוש (לדוגמא - שיוף של חלק מהעץ כדי שיתאים יותר לצורך הקישוט).
- שימוש מקרי בחפץ (לדוגמא: אם השתמשתם בענף כקישוט, אך לא התכוונתם לשמור אותו לטווח הארוך).
- כוונה להשתמש בחפץ בשבת (כמו כוונתכם להשתמש בענפים כקישוט בשבת).

השו"ע (סימן שח סעיפים כ-כא) פוסק שההכנה הרצויה היא הכנה ושינוי בגוף החפץ. ברם, אם הבאתם את החפץ לתוך הבית עם תכנון להשתמש בו לצורך הזה לטווח הארוך, מותר להשתמש בו. אך אם התכנית היא להשתמש בו לשבת זו בלבד, נדרשת הכנה בגוף החפץ.

הרמ"א מביא את שיטת יש אומרים, שדיו שיתכנן להשתמש בחפץ, וגם אם משתמש בחפץ באופן חד פעמי, דיו בייחוד החפץ לשימוש.

למעשה, אם רצונכם להשתמש בענפים הללו לצורך קישוט השלחנות בשבת, בדרך כלל אין צורך בהכנה מיוחדת. אם אתם מעצבים את השלחנות לפני השבת, הבאת הענפים למקומם לפני השבת והשימוש בהם בדרך זו בכניסת השבת מספיקה להגדיר אותם כקישוט, ולאחר מכן יהיה מותר לטלטל אותם בחופשיות במשך השבת. מעבר לכך, בדרך כלל חותכים, קושרים, או אפילו עושים שיוף קל לענפים בכדי שיתאימו לשמש כקישוט. די בקשירה או חיתוך מינימלי בכדי שייחשבו הלכתית כמוכנים לשימוש זה בשבת. גם אם כל אלה לא נעשו, ניתן לסמוך על הרמ"א, שעצם כניסתם לבית עם כוונה לשימוש מספיקה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il