בית המדרש

  • הלכה מחשבה ומוסר
  • אורות ישראל - הרב ש. יוסף וייצן
אורות ישראל - פרק ג' פסקה ז'

איך מתחברים לכל עם ישראל?

לכל דור בעם ישראל יש הופעה מיוחדת אבל לאורך כל הדורות הופעה היא דרך התורה והמצוות. כיון שכך הדרך הטובה להתחבר לעם ישראל בכל הדורות היא דרך התור והמצות. בחיבור לתורה ומצוות האדם מתחבר לכל עם ישראל.

undefined

הרב ש. יוסף וייצן

י"ט אדר תשפ"ג
41 דק' צפיה
אורות ישראל פרק ג פסקה ז
ז. כל מה שאדם מרבה בתורה ובמצות מתקשר הוא יותר בכנסת ישראל, ומרגיש בקרבו את נשמת הכלל כולו, בתמציתו היותר עליונה. וחש בכל מהותו את הצער של כנסת ישראל בשפלותה, ומתענג משמחת עולמים העתידה לפניה, ומתפאר בהכרה עמוקה פנימית בהוד עליוניותה האלהית. ובכל עת שמחה של מועדי ששון. וחדושי הזמנים, לימים ולחדשים, הוא כולו מוקף ומלא תעצומות עוז של שמחתה ומשוש גילה. שמחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה, שישו אתה משוש כל המתאבלים עליה. למען תינקו ושבעתם משד תנחומיה, ולמען תמצו והתענגתם מזיז כבודה.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il