בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • כתובות
לחץ להקדשת שיעור זה
כתובות ג:

פיקוח נפש בהנאת עצמן

ראינו כבר שני תירוצים לשאלה למה "לדרוש להו דאונס שרי" הרי מדובר בגילוי עריות, המאור מביא תירוץ נוסף, גילוי דעריות מותר במקרה שהגוי עושה להנאת עצמו, הרמב"ן חולק. הנאת עצמן שמותרת בע"ז זה כשהגוי נהנה שהיהודי מכבד אותו ולא שנהנה מעצם הע"ז. הבנת לפני עור. כל יהרג ואל יעבור נובע מחילול ה'

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ב כסלו תשפד
45 דק' צפיה
מקורות לשיעור:
כתובות ג: תוס' ד"ה ולדרוש סנהדרין עד: אסתר פרהסיא - הנאת עצמן. בעל המאור ובמלחמות שם בסנהדרין. מאירי בסנהדרין רמב"ם יסודי התורה פ"ה הל' א -ז. ע"ז נד. תוס' ד"ה הא בצנעא ע"ז כז: תוס' ד"ה יכול אפי' בסוף התוס'.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il