בית המדרש

  • שבת ומועדים
  • מחיית עמלק
לחץ להקדשת שיעור זה

מהי מצוות מחיית עמלק בדורנו?

רוברט, סטודנט לשפות עתיקות, לא ראה מחזה כה מוזר בכל מסעותיו בעולם. בית הכנסת, שאליו נכנס, המה מילדים, שמידי כמה רגעים הרעישו בקולי קולות. - סלח לי, הוא פנה למורה הדרך, מה הם עושים? - מוחים את המן ועמלק. - עמלק? למיטב ידיעתי, זהו שבט מדברי קדום, שלא קיים כיום... - אתה צודק, אולי נשאל את הרב - מהי מצוות מחיית עמלק כיום?

undefined

רבנים שונים

אדר תשס"ז
4 דק' קריאה
הרב שמואל יניב - גורמי הרוע והשטניות
במישור הרוחני העליון, קיימות גם תרבויות של "רק רע כל היום" - סופי תיבות עמלק . תרבויות של שלילה, שבמודע מבקשות לעשות רע בלי שיש בהן גרעין פנימי של טוב. אמנם גם בעומקם של תרבויות אלו, שנקראו בלשון חז"ל - "תרבות רעה", יש בסיס טוב, שהרי אם לא היה בסיס טוב הן לא היו קיימות, כדרך שאמרו חכמים "מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק".
מי הם גורמים שטניים-סדומיים אלו? בעבר היו אלו - המן שמוכן לבזבז כסף רק כדי לשפוך דמים, היטלר ימ"ש ועוד אנשים. כיום - אלו לעיתים גורמים כאנשי החמאס המנצלים ילדים לעשות מעשי התאבדות בפיתויים של כזב, כדי לרכוש בכך לעצמם מוניטין. בנוסף, ישנם בדורנו הרבה כיוונים של רִשעה - התמכרויות, פיתויים, שלילה לשמה, אובדן זהות, ואנשים חלולים שמנצלים באופן ציני עמדות וכוח שמצויים בידם. לעיתים הם מאה אחוז עמלק, לעיתים עשרים אחוז ולעיתים אחוז אחד, ובהם מלחמתנו.
העיקרון החשוב הוא - "מלחמה לה' בעמלק מדור דור", חובת המאמין להלחם ברשע בכל עוצמתו כמעשה יהושע, שמואל ומרדכי, דווקא מפני שהמאמין קדוש וטהור. הדבר קשה לנו, מפני שאנו טובים, אולם דווקא הטוב הוא המחייבנו להלחם. אם נדע את הדרך בה נלחמים, תיקל עלינו המלחמה - כבני אדם אנו נלחמים ברע באמצעות ביטוי הטוב שבנו, לפיכך חשוב שנעשה זאת בלי לשנוא ובלי להרעיל את עצמנו .
חזון הגאולה מבקש אנשים, שילכו למקומות הנמוכים ביותר ומשם ילחמו בעמלק. כך נהגה אסתר, שהלכה למקום הנמוך ביותר בעולם, התחפשה למלכה, צמה שלושה ימים, זיככה עצמה והגיעה לשליטה בתת הכרתה, עד שהיה בכוחה ברגע המתאים להלחם בעמלק ולהכריעו. אם ננהג כך, נהיה מוכנים למלחמה הקשה, ונגדיל את נפח אישיותנו למעלות של גאולה.
ולסיום - משהו מנפלאות צפונות התורה בעניין עמלק : מסְפר האותיות במגילת אסתר הוא - 12,110 אותיות (על פי המסורת בספר אהבת תורה). אם נספור מהאות ע' של המילה עמלק, בפעם הראשונה שמוזכרת המילה 'עמלק' בתורה (בראשית י"ד ז') - 12,110 אותיות, נגיע לאות מ', משם במספר זהה נגיע לאות - ל', משם במספר זהה לאות - ק', המצויה גם היא בתוך המילה עמלק (בראשית ל"ו י"ב).

הרב שמואל אליהו - המסיתים לשנאת ישראל
עמלק הוא "ראשית גויים", בכוחו להשפיע על כל אומות העולם, כשם שהמן השפיע על אחשורוש . חכמינו המשילו את עמלק לשאור שבעיסה (שגם נקרא "ראשית"), כיון שלצאצאים של עמלק יש יכולת לגרור את שאר העמים לשנאת אלוקים ולשנאת ישראל. זוהי הסיבה להשפעה הגדולה שהייתה להיטלר על כל תושבי אירופה, שבזמן השואה גילו בעצמם שנאה כבושה גדולה כל כך ליהודים, עד שאפילו יהודי אירופה שהיו מורגלים בפרעות לא האמינו שכך יקרה.
להבדיל, גם ישראל נקראים 'ראשית' - "קודש ישראל לה' ראשית תבואתו". לנו יש כוח להשפיע על אומות העולם לכיוון הטוב . קל להבין, כי אילו אסתר לא הייתה מפעילה את אותו כוח "ראשית" שקיים בישראל, היו התושבים של כל המאה עשרים ושבע מדינות משתפים פעולה עם המן, במיוחד שכל הרכוש של היהודים היה אמור ליפול לידי הרוצחים. אם אסתר לא הייתה ממהרת ללבוש מלכות לא היה נותר מישראל שריד ופליט - תוכניותיו של המן היו יותר מתוחכמות מהתוכניות של היטלר.
גם בימינו חשוב להבחין בין ממשיכיו של המן לבין אלה שמייצגים את אחשורוש. הראשון מקומו על העץ, ואם אפשר שיהיה גבוה חמישים אמה, כדי שכולם יראו ויבינו . את צאצאי המן צריך לתלות בלי שום טיפה של רחמים, כשם שאסתר תלתה את גוויותיהם של עשרת בני המן. אולם אותם שאינם צאצאים של עמלק, גם אם כרגע הם נגררים אחר שונאינו, בעתיד בכוחם לשרת היטב את מטרותיהם של אסתר ומרדכי, כפי שאירע עם אחשורוש שבתחילה היה שקוע בעצת המן ובסוף חבר למרדכי ואסתר.
גם בימינו יש בין הפלשתינאים, האירנים והערבים שונאים ברמה של "עמלק". פעם חשבתי שמשפחת המופתי חוסני היא חלק מהם, בגלל - שנאתם שעברה בקרבם מדור לדור, השפעתם על הגויים האחרים, החיבה שהיתה להיטלר אליהם, והאלגנטיות שבה הם מסתירים את שנאתם. אלה הסממנים של עמלק כפי שהם מופיעים אצלנו. אולם אנו חייבים לדעת כי יש בין הערבים כאלה שהם צאצאי ישמעאל. על ישמעאל למדנו שהוא עתיד לעשות תשובה, להודות בכך שיצחק מייצג את תרבותו של אברהם, ולפיכך יפסיק לנסות להרוג את יצחק ולרשת את מקומו. עד שיבוא יום מיוחל זה - נגרש אותו ונלחם בו, אבל נזכור שהוא לא עמלק ובכוחו לבוא לכלל תיקון.

הרב אריה הנדלר - מלחמת הקיום היהודי
קשה לדבר על מצות מחיית עמלק בדורנו בגדרים הרגילים של חובת קיום מצוות, שכן איננו יכולים להצביע על ישות גזעית מוגדרת בין האומות שעליה יכולים אנו לומר בוודאות, הללו עמלקים הם. מצב זה מוביל ליצירתו של עולם מחשבתי שלם המצביע על העמלק הרעיוני תחת זה המציאותי. התרחבות היריעה הרעיונית הזו הביאה לשלל הגדרות מן הקצה אל הקצה בדבר זהותו, צביונו ותארו של אותו עמלק, עימו חובה עלינו לנהל מלחמה. היו שהשאירו את הדברים ברובד המלחמה הלאומית, והיו שלקחו אותם אל הרובד האישי ולמלחמת האדם עם עצמו. היו שדברו על הקרירות, והיו שדברו על שיטת הזינוב בנחשלים, של עמלק. כך הלכה דמותו של עמלק ותפחה, תוך שהיא כוללת בתוכה את מגוון הערכים שעימם נאלץ עם ישראל להתמודד במהלך הדורות.
אכן, אם נעיין בסיפור ההיסטוריה היהודית, נמצא עמים רבים שנלחמו עִם עַם ישראל בדרכים שונות ומגוונות, אולם עמלק הוגדר מאז ומעולם כאויב האולטימטיבי של עם ישראל. אם ישראל הם "קודש ישראל ראשית תבואתה" הרי שעמלק הוא "ראשית גויים עמלק". נמצאנו למדים כי מלחמתו של עמלק עם ישראל היא מלחמה ברמה הבסיסית ביותר של סולם הערכים. אין כאן ויכוח על ערך זה או אחר, יש כאן ויכוח על הקופה כולה.
אם עוסקים אנו בסיפור מחיית עמלק בהקשר של פורים, הרי שהמשמעות שמקבלת מלחמת עמלק היא המלחמה על הקיומיות היהודית . על הפרק עומדת ההשמדה הטוטלית של עם ישראל, כשעמלק חש שעצם הקיומיות היהודית היא המסכנת את מעמדו. ההבנה הזו מסבירה את אופי התגובה שנצטווינו בה ביחס לעמלק "עתה לך והכיתה את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו והמתה מאיש עד אישה מעלל ועד יונק משור ועד שה מגמל ועד חמור". הציווי הוא על השמדה פיזית של עמלק, שכן על כך נטושה המלחמה בין עם ישראל ובין עמלק - על הקיום הפיזי.
זהו גם אופייה של שמחת הפורים, השמה דגש על שמחת הגוף בעשיית "ימי משתה ושמחה". כך חוזרים אנו להגדרתו של הרב סולוביצ'יק בדבר אופייה של מלחמת עמלק: "כשאומה חורתת על דגלה 'לכו ונכחידם מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד', היא הופכת עמלק". המלחמה על הקיומיות הפיזית היהודית, היא מלחמת עמלק.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il