בית המדרש

  • פרשת שבוע ותנ"ך
  • שמיני
לחץ להקדשת שיעור זה

"בקרובי אקדש"

נדע נאמנה שהסתלקות קדושים אלו לגנזי מרומים מהווה כפרה על כלל ישראל, ומרוממת את ההוויה כולה למדרגה גבוהה יותר.

undefined

הרה"ג דוב ליאור

כא אדר ב תשס"ח
2 דק' קריאה
פרשתנו פותחת בנושא עבודת היום השמיני למילואים, הוא היום בו הוכשרו הכהנים לעבודתם והתגלתה השכינה במשכן. זהו היום הגדול אליו השתוקקו ישראל מאז יציאת מצרים, יום אשר הוכתר במגילת שיר השירים בשם הנשגב: "יום שמחת ליבו".
והנה, ביום אדיר וחשוב זה אירע אסון נורא שהיה בו כדי להעיב על שמחת הציבור כולו - נדב ואביהוא, שני גדולי ישראל, שגגו וטעו לפי גודל מעלתם בהקריבם אש זרה במשכן, ומתו מיד, מפני שהחטא היה בפלטין של מלך - "בקרבתם לפני ה' וימותו".
ברגע קשה זה, בא משה רבנו ואמר לאהרון הכהן: "הוא אשר דבר השם בקרובי אקדש, ועל פני כל העם אכבד". במילים אלו מסביר משה לאהרון שיש תכלית נעלה בהסתלקות הצדיקים, מפני שבזכות הסתלקות זו ידעו הציבור והכהנים להעריך את קדושת המקדש, וממילא יקפידו על המצוות וההדרכות הרוחניות הנובעות מקדושה זו. אהרון קיבל את דברי משה ושתק, מפני שהבין שקורבנו לא היה לשווא.
ממקרה זה אנו למדים לכל הדורות. גם אנו זוכים להתגלות דבר ה' דרך הישועה הגדולה של שיבת ציון, והקמת מדינה יהודית בחלק מארצנו. אך לצערנו גם אצלנו מתלווים לישועה זו ייסורים קשים ביותר - השואה האיומה באירופה, ורצף של שפיכות דמים שכמעט לא פסק מאז הקמת המדינה.
בראש חודש אדר האחרון, ספגנו מהלומה קשה בנפילתם של שמונה בני נעורים, בידי בני עוולה שפלים. נקטפו צעירים בעודם באיבם ואבל כבד ירד על המשפחות ועל בית ישראל, ועל כגון זה ודאי שנאמר "וכל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף ה'".
אולם כציבור שחי מתוך עומק אמונה ויודע להצדיק דין שמים, לספוג את הייסורים ולא ליפול בייאוש וברפיון רוח חלילה, נדע נאמנה שהסתלקות קדושים אלו לגנזי מרומים מהווה כפרה על כלל ישראל, ומרוממת את ההוויה כולה למדרגה גבוהה יותר. גם אם איננו מבינים את דרכי ה', מפני שכרגע אין לנו נביאים שיסבירו לנו את הקשר בין האסון ובין התועלת לעתיד, הרי אנו מאמינים בהשגחת ה' ובטוחים שמכל הצרות תצמח ישועה לכלל ישראל. על אף כל הייסורים, שומה עלינו להמשיך ולגדל את הדור הצעיר לתורה וליראת שמים אמיתית, ולכל אותם התכנים הערכיים שחונכו עליהם הקדושים. בטוחים אנו שנצא מחושלים ומחוזקים מתוך ים הייסורים, כפי שאומר הנביא יחזקאל: "ואומר לך בדמיך חיי". חזק ונתחזק בעד עמנו וערי אלוקינו, ונמשיך ונשאף לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il