בית המדרש

  • משנה וגמרא
  • נדרים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

הרב מרדכי צמח בן מזל

התרת והפרת נדרים

הסבר שיטת הרמב"ם בחילוק בין התרת נדרים של חכם, שהיא כמחילה והתרת קשר, להפרת נדרים של בעל שהיא כח ביטול נדר מכאן ולהבא כחתיכת קשר.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

כ"ו תמוז התשס"ח
53 דק' צפיה
מקורות


נדרים כא: - כב.
האם מתירים נדרים בחרטה או רק בפתח.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' א', ה'.
רמב"ם נדרים פי"ג הל' ב', וכס"מ ולח"מ שם.
פירוש המשניות לרמב"ם נדרים פ"י בסופו.
רמב"ם נדרים פי"ב הל' י"ט.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' י"ח.
תשובות מוהרי"ט ח"א סי' י"ט.
רשב"א נדרים כב: ד"ה נפק רב סחורא.
ר"ן נדרים כ"ז. ד"ה וכתב עוד הרמב"ן.
רמב"ם נדרים פי"ד הל' י"ב.
רמב"ם שבועות פ"ו הל' י"ד.
קרית ספר פי"ג מנדרים.
טור יו"ד רל"ד נדרה משני דברים... והפר לאחד...
שו"ע יו"ד רכט סעי' א'.
ובפתחי תשובה ס"ק ב'.
רא"ש נדרים פ"ו סי' ג' דברי הירושלמי.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il