בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • שמיטת כספים
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לעילוי נשמת

רחל בת יקוט

דיני חוב ודיני חיוב בשמיטת כספים

בדין שמיטת כספים בדבר שאינו הלוואה, בדעת הר"י מגאש ובדעת הרמב"ם בפ' המשניות.

undefined

הרה"ג שלמה פישר זצ"ל

כג' אלול תשס"ח
47 דק' צפיה
מקורות:

רמב"ם שמיטה ויובל פ"ט הי"א ובכס"מ שם
קובץ שיעורים כתובות סעיף ק"ס וסעיף קס"ה
רמב"ם מכירה פ"ה ה"ד ובמ"מ שם
רמב"ם ערכין פ"ז הי"ב ובאור שמח שם בא"ד כתב המחנ"א
שו"ע חו"מ קצ"ט ס"ב ובסמ"ע שם סק"ג. ועיין שם בנתיבות המשפט
רמב"ם שמיטה ויובל פ"ו ה"ז
בבא מציעא סה משנה: מרבין על השכר
קצות החושן סי' ר"ג סק"ד
מסכת ע"ז סב: בא עליה וכו'
ריטב"א בבא מציעא עז: בעניין זקיפת מלוה
קובץ שמועות בבא מציעא עב בשם הגר"ח ז"ל
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il