בית המדרש

  • משפחה חברה ומדינה
  • חבלי משיח
לחץ להקדשת שיעור זה

לימוד השיעור מוקדש לרפואת

אשר ישעיהו בן רבקה

בעל מלחמות מצמיח ישועות

האם מלחמה היא דבר טוב או לא? - הסתכלות מעניינת של הרב קוק זצ"ל ב"אורות" על מהותה של מלחמה.

undefined

הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א

תשס"ג
2 דק' קריאה
מרן הרב זצ"ל בספר "אורות" כתב כמה פרקים על המלחמה. בפרקים אלו הרב מאיר מבט חדש על משמעות המלחמה.
בדרך כלל המלחמה נראית בעינינו כתופעה איומה ונוראה - שפיכות דמים, שכול, יתמות, סבל ויסורים קשים מנשוא. מהתוצאות של המלחמה סובלים אנשים רבים שנים ארוכות אחר-כך.

והנה בא מרן הרב ומראה לנו שאפשר להסתכל במבט נוסף ושונה על המלחמה. יש במלחמה צדדים נוראים. אבל יש בה גם צדדים אחרים. וכך אומר הרב: "כשיש מלחמה בעולם מתעורר כח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבסם". דברי הרב מבוססים על דברי חכמים במדרש, שאמרו: "אם ראית מלכויות מתגרות אלו באלו, צפה לרגלו של משיח" (מדרש רבה בראשית מב, ז).

יסוד ההסתכלות הזו נובע מהכרת האמונה שריבונו של עולם מנהיג את עולמו וכל מה שהוא עושה הכל לטובה. הוא בעל מלחמות ולכך מוכרח להיות שיש למלחמות מגמה של תיקון של טובה לעולם. מלחמות עניינם להביא התחדשות חיובית. הזעזוע והשבר שהמלחמה גורמת הוא בבחינת "סותר על-מנת לבנות", "קורע על-מנת לתפור", "מוחק על-מנת לכתוב", כי כל חפצו של רבש"ע להטיב ולתקן ולהשלים את עולמו.

כך אנו אומרים בתפילה: "בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות". על-ידי המלחמות ומתוכם הקב"ה "מצמיח ישועות ובורא רפואות... ומחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו".
על כן כעת שהמתח במפרץ הפרסי שוב עולה, וזאת בנוסף על המלחמה המתמשכת כאן בארץ-ישראל על זכותנו עליה, בודאי שמתגברת הצפייה לרגלי משיח.

חכמים האירו את עינינו על סימני הגאולה, על-מנת שנדע להתבונן בפנימיות של המאורעות, ולבל ניפול חלילה ברוחנו. גם על-מנת שנתעורר להתכונן בפועל ליום גאולה, שנכין כלים לקבל את האור החדש שהקב"ה יאיר על ציון. אור חדש זה יהיה אור גדול, וצריך להתאים את עצמנו לגדולה העתידה. מי שלא יהיה מוכן, אפשר שאחר-כך יהיה מאוחר, ולא ניתן לתיקון. ההכנות של הכלים הם מדות טובות: אחדות, שמחה, ענוה ומעשים טובים, תלמוד-תורה וצדקה. גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה וגדולה תשובה שמקרבת את הגאולה.

על כך נאמר "זכור את בוראך בימי בחורותיך עד אשר יבואו ימים אשר תאמר אין לי חפץ בהם". אלו כדברי חכמינו ימי המשיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. כלומר אחר-כך בימות המשיח כבר לא יהיה ניתן לתקן ולזכות בזכויות כפי שזה ניתן עכשיו. כאשר תבוא הגאולה לא יוכל אדם לומר לא ידעתי שזה יהיה קרוב כל-כך, שכן חכמינו אמרו צפה לרגליו של משיח.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il