בית המדרש

x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6631 שיעורים
  undefined
  40 דק'
  תקיעת שופר

  המלכת ה' בתקיעות שופר

  מדוע ההמלכה בראש השנה נעשית דווקא בשופר? מהו ההבדל בין המלכה בר"ה לבין קבלת עול מלכות שמיים שבכל יום?

  הרב נתנאל איל | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  44 דק'
  מלכויות זכרונות ושופרות

  היום הרת עולם - בדין

  שיחה לראש השנה

  ראש השנה הוא יום בו אנו מתעלים למדרגה בה ד' חשב בתחילה לברוא את העולם - מידת הדין. דווקא מתוך הקשר העמוק והקרבה לד', קרבת 'גאון יעקב', שמחמתו ד' מזכיר את זכויותינו - אנו מגיעים גם למדרגה הגבוהה של מידת הדין, בה הטוב והרע ברורים ולא נעלמים.

  הרב חיים כץ | כ'ד אלול תשפב
  undefined
  31 דק'
  נצבים

  רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק ב'

  מהם "הנסתרות"? האם תהיה בחירה חופשית בימות המשיח? כיצד מקיימים "בפיך ובלבבך לעשותו"?

  הרב חיים כץ | כ"ו אלול תשפ"ב
  undefined
  33 דק'
  נצבים

  רמב"ן על פרשת ניצבים - חלק א'

  לפני מי עם ישראל היו ניצבים? האם יכולים להיוולד ילדים רשעים מאבות צדיקים? מה פירוש "למען ספות הרוה את הצמאה"?

  הרב חיים כץ | כ"ה אלול תשפ"ב
  undefined
  56 דק'
  נצבים

  התשובה המיוחדת של זמן הגאולה

  שיחת מוצ"ש פרשת ניצבים תשפ"א

  עתידים ישראל לשוב בתשובה, ואנחנו מובטחים על התשובה. קלותה של התשובה, לפחות בהחלטת הלב. לעתיד ה' ימול את הלב והוא לא ירצה דברים רעים כלל. בארץ ישראל יש תורה חדשה ויכולות חדשות. התשובה שקיימת בכל העולמות. המהר"ל על מעלת התשובה לפני המיתה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ז אלול תשפ"א
  undefined
  41 דק'
  אורות הקודש

  סוד החלבנה והפיכת הרע לטוב

  אורות הקודש א' עמ' תצד

  החלבנה עושה ריח רע, אבל מצטרפת לקטורת, וכך גם הרשעים שבתוך עם ישראל.

  הרב אליהו ברין | כ"ג אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות התשובה

  מהי התשובה השלמה?

  הסימן לתשובה שלמה הוא שהאדם מסתכל אחרת על המציאות, ומקשר הכל לאחדות האלוקית ובכך מייצר תנועה של תשובה קבועה ולא רק תשובה מקומית.

  הרב ש. יוסף וייצן | י"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  אורות המלחמה

  דבר ה' שבמלחמה

  אורות המלחמה ח' - ט'

  מלבד הטוב שהמלחמה מוסיפה, היא גם מכריתה את הרע. עם ישראל הוא הלב שבאומות, וכאשר יש מלחמה בעולם ה' מעביר לו דרכה מסר שעליו לתקן את העולם.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז אלול תשפ"ב
  undefined
  42 דק'
  לנתיבות ישראל

  השופר, המלכת ה' וקרבתינו אליו

  לנתיבות ישראל - מאמר 'הברו נושאי כלי ה''

  "מצוות היום בשופר" הרב מסביר את חשיבות התקיעה בשופר, עניינה ומקורה, ומרחיב על המלכת ה' בעולמו ועל הצורך בקרבת ה'.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ' אלול תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  קניין נוכרי בארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  האם יש קניין לנוכרי בארץ ישראל להפקיע ממנה את קדושתה לעניין שלא תתחייב בשביעית?

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט"ז שבט תשפ"ב
  undefined
  53 דק'
  שמיטה

  קדושת ארץ ישראל לעניין שמיטה

  שיעור כללי

  עצם קדושתה של ארץ ישראל אינה תלויה בקיום המצוות, אך כאשר מקיימים בארץ ישראל את המצוות התלויות בארץ, קדושתה מתעצמת.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ב' שבט תשפ"ב
  undefined
  43 דק'
  שמיטה

  משומר ונעבד בשביעית

  פירות שגדלו על ידי עבודות האסורות בשמיטה, וכן פירות שלא הופקרו בשמיטה האם אסורים? סקירת הסוגיות ממקורם בתורה דרך הראשונים עד הפוסקים האחרונים. הקדושה שבשמיטה דרבנן.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ז' אדר א' תשפ"ב
  undefined
  52 דק'
  שמיטה

  לא תחנם והיתר מכירה

  מחלוקת הראשונים בגדרי איסור לא תחנם וגדרי גר תושב בזה"ז והאם הדבר חל על ישמעאלים. מחלוקת האחרונים בדבר היתכנותו של היתר מכירה למרות מכירת הקרקע לנכרי וחיפוש הפתרונות לצורך קיום היישוב היהודי בשנת שמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"ג שבט תשפ"ב
  undefined
  8 דק'
  שבת הארץ

  סיכום וסיום ההקדמה

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ט' טבת התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  מעלת המצוות התלויות בארץ והצורך בהיתר המכירה

  פרקים ז' - ח'

  חשיבות קיום ולימוד המצוות התלויות בארץ והצורך להקל בדיני שביעית בתור הוראת שעה, בשביל הצלחת היישוב בארץ ישראל שתלוי בחקלאות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ז כסלו התשע"ה
  undefined
  43 דק'
  שבת הארץ

  התיקון בגלות והצפייה לארץ

  פרק ו'

  שכחת הצפייה לארץ הייתה לשם תיקון שהאומה נזקקה לו, שבא ע"י הגלות. בשיעור- המשך תיאור התהליך שעבר העם בגלות, כיחידים וכעם, והעובדה שאלו שמתעוררים לפעול למען הכלל הם דווקא אנשי "עולם החול"

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"א כסלו התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  שבת הארץ

  הקשר הרוחני בין האומה לארצה

  הקדמה לשבת הארץ

  התורה מגלה את פנימיותה הנעלה של האומה. יש השפעה הדדית וקשר בין מצבו הרוחני של העם להופעת סגולת הארץ. תיאור התהליך שעבר עם ישראל בגלות - למה כך היה מוכרח לקרות ומה הוא מצמיח.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | ד' כסלו התשע"ה
  undefined
  45 דק'
  שבת הארץ

  עניינו של היובל

  הקדמה לשבת הארץ

  היובל מצד אחד מתקן את העיוותים של השנים (לדוגמא שחרור עבדים) ומצד שני מרומם את האומה למדרגה חדשה. ומתוך המדרגה הזו האומה יכולה להתחבר לאומות העולם

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | י"ט חשוון התשע"ה
  undefined
  41 דק'
  שבת הארץ

  השמיטה נועדה להתעלות רוחנית

  הקדמה לשבת הארץ

  המיוחד בעם ישראל הוא שהוא מחובר יותר לה'. סגולה זו מתגלה פחות בימי העבודה ויותר בזמן שבת ושנת השמיטה.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | חשוון התשע"ה
  undefined
  44 דק'
  כי תבוא

  והלכת בדרכיו

  שיחת מוצ"ש פרשת כי תבוא תשפ"ב

  והלכת בדרכיו - לדבוק במידותיו. קיום מצוות מחיבור או בגלל גזירת ה'. תיקון המידות.

  הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א | כ"א אלול תשפ"ב
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il