מגד ירחים

רוח ועבדות

פרופ' שלום רוזנברג | חשוון תש"ע