מגד ירחים

ואף-על-פי-כן ולמרות הכל ארץ ישראל!

בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

בהוצאת "בית הרב" גליון מס' 131

הרב חנן פורת ז"ל | אלול תש"ע