מגד ירחים

הנשמות היפות ישאבו טלם

בהוצאת "בית הרב " גליון 115

בהוצאת "בית הרב " גליון 115

הרב יהודה שביב | איר תשס"ט