מגד ירחים

הרב הרצוג כממשיך חזון המשפט העברי של הרב קוק

גליון מס' 119 בהוצאת "בית הרב"

גליון מס' 119 בהוצאת "בית הרב"

הרב פרופ' נחום רקובר | אלול תשס"ט