בית המדרש

x
x
סינון על פי מדיה
סינון על פי אורך שיעור
6 שיעורים
    undefined
    33 דק'
    יומא

    ספק ספיקא 3

    חזרה על הקושיא על התוס', תירוץ הש"ך, קושיית ר' שמעון ותירוצו של הרב . גמרא לגבי אישה שהאכילה את בעלה דבא שאינו מעושר. דברי הראב"ד וביאור החתם סופר , והיחס בין זה לדינו של הרמב"ם. תירוץ הקצות לקושיא על תוס'.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ד חשוון תשע"ח
    undefined
    43 דק'
    יומא

    ספק ספיקא 2

    החילוק של הריב"ש בין ספק ספיקא של רוב מספרי שבו לא צריך ספקות שקולים לבין רוב אפשרויות שבו האפשרויות צריכות להיות שקולות. עפ"ז ביאור דברי התוס' ש'שם אונס חד הוא' . תוס' לגבי ספק ספיקא בכתובה, קושיה שאין הולכים בממון אחר רוב ותירוץ הש"ך. קושיית ר"ש על תירוץ הש"ך מהרמב"ם ותירוץ הרב ע"פ המקור מהרמב"ם.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ז' חשוון תשע"ח
    undefined
    50 דק'
    יומא

    ספק ספיקא 1

    ההבדל בין ספק ספיקא לבין רוב. קושיית תוס' ותירוצו, קושיית הרשב"ץ ותירוצו.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | ל' תשרי תשע"ח
    undefined
    40 דק'
    יומא

    מצוות אכילה בערב יום כיפור

    הגדרת רש"י למצוות אכילה בערב כיפור. מחלוקת הרי"ף ובעל המאור ושיטת הישועות ישראל בגדרי אונס ופיקוח נפש.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | כ"ד אלול תשע"ז
    undefined
    38 דק'
    יומא

    מצוות צריכות כוונה

    מחלוקת נוב"י ורעק"א מדוע נשים לא יכולות להוציא גברים ידי חובה בברכת המזון. טעמי המחלוקת האם מצוות צריכות כוונה ועיון במחלוקת הרשב"ם והר"ן בדין אדם שמכוון לא לצאת ידי חובה. לפי הרמב"ם, ניתן לומר שקטן לא מוציא גדול ידי חובה בברכת המזון כי הוא לא מחוייב באותה מצווה.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י"ז אלול תשע"ז
    undefined
    48 דק'
    יומא

    חצי שיעור

    מחלוקת רבי יוחנן ור"ל בהבנת סברת חזי לאיצטרופי ומחלוקת הרש"ש והשפת אמת.

    הרה"ג זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל | י' אלול תשע"ז
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il