יומא

מצוות שבין אדם לחבירו

חילוק בדיני החיוב של האדם במצוות שבין אדם לחבירו וביאור מתוך כך של החיוב ברמב"ם לאדם למחול בלב שלם על כל מה שעשו לו בשביל לשמור על ההבדל שבין ישראל .

הרב חיים כץ | כ"ח אלול תשע"ז