נצח ישראל

הקדמה לספר "נצח ישראל", מהר"ל, גלות וגאולה

היחס בין הספרים "גבורות ה'" ל"נצח ישראל" של המהר"ל: סיבות הגלות ..., גלות וגאולה, השאיפה לשלימות מעוררת את יצר הרע.

הרב ש. יוסף וייצן | ז' תשרי תשס"ט