שיעורים נוספים

הלל בעשייתו והלל באכילתו

תפילת ההלל נאמרת בכל ימות החג אך המיוחד בפסח הוא אמירת הלל בערב. אנו נוהגים היום לומר הלל פעמיים בליל הפסח.

הרב אביעד גדות | ניסן תשע"ט