שיעורים נוספים

הזכות לגאולה אז ועתה

כמו דורנו, גם דור יציאת מצרים נחשד ככזה שאינו ראוי לגאולה, אך חכמינו ידעו למצוא את הסיבות שבזכותן נגאל

הרב דניאל שילה | ניסן התשע"ה