הלכות חמץ ומצה

הסבר על הנעשה בשטר מכירת חמץ

הרב אבישי נתן מייטליס | אייר תשע"ו