מדינת וממשלת ישראל

קנאים לשם ה'

מתוך "קומי אורי" גיליון 8

האם מנהיג שסרח מעבירים אותו מתפקידו? האם עלינו לפתח "פוליטיקאים קדושים"? האם יש תוקף לדין המלכות אם הוא לא מובן? הרב דב ליאור על הנהגת מדינה לאור הפסיקה ההלכתית.

הרה"ג דוב ליאור | חשוון תשס"ז