מדינת וממשלת ישראל

דבקות בארץ החיים

מדוע דווקא יהושע הכניס את ישראל לארץ? מה היחס בין "פנים אל פנים" למאבק על הארץ? עץ החיים, ברית מלח וכפייה.

הרב יוסי בדיחי | תשס"ו